Öğrenciler

Kütüphane Numarası hakkında

20 Ekim 2020

Tüm 2020 girişli öğrencilerimizin dikkatine:
Kütüphane’nin sağladığı elektronik kaynaklara ulaşmak için, Kütüphane sistemine girişte kullanacağınız kütüphane numaranız 15 Ekim 2020 günü e-posta ile tarafınıza gönderilmiştir. Herhangi bir nedenle numaranızı alamadıysanız, aşağıdaki kanallardan Kütüphane’ye başvurarak öğrenebilirsiniz.
BÜ Kütüphanesi Ödünç Verme Bölümü
Email: circ@boun.edu.tr
Tel: 0212 359 6921 veya 0212 359 4422

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

II. Kayıt Dönemi Bilgilendirmesi

2 Ekim 2020

Değerli Öğrenciler,

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 gün, 2020/25 sayılı toplantısında, 2020/2021 Akademik yılı I. Yarıyılında 15-19 Ekim 2020 tarihleri arasındaki II. Kayıt Döneminde aşağıda belirtilen statüdeki öğrencilere kayıt hakkı tanınmıştır: 

• 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında akademik kayıtlarını TAMAMLAMAMIŞ ve akademik kayıt hakkı olan tüm öğrencilere (yeni karar)

• 23-30 Eylül 2020 tarihlerinde kayıtlarını tamamlamış ancak 2020/2021 Akademik yılı I. Yarıyıl başında ÇAP ve Yan Dal Programlarına yeni kayıt olmuş olan öğrencilere (yeni karar)

Kayıt Süreci Bilgisi

21 Eylül 2020

2020/2021-I DERS KAYIT SÜRECİ  

KAYIT DÖNEMLERİ VE KAYIT SİSTEMİNE ERİŞİM HAKLARI

I.KAYIT DÖNEMİ: 23-25 Eylül 2020 Çarşamba-Cuma

Halen esas sınıfta olan tüm öğrenciler I. Kayıt Döneminde akademik kayıtlarını tamamlamak zorundadır. I. Kayıt döneminde kayıt sistemine erişim hakkı  olan ancak bu dönemde sisteme girmemiş olanların II. kayıt döneminde kayıt sistemine erişimleri olmayacaktır. (Sadece Kurumiçi yatay geçiş yapanların yeni öğrenci numaraları ile II.Kayıt döneminde de sisteme erişimleri olacak)

Mazeret Sınavı Başvurusu Hakkında

29 Haziran 2020

Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına katılamamış olan öğrencilerimiz, Mazeret Komisyonu’nda görüşülmek üzere ilgili belgelerle birlikte Mazeret Sınavı başvurusunu ÖBİKAS/BUIS üzerinden online yapabileceklerdir.

Yarıyıl sonu sınavları 26 Haziran 2020 tarihinde başlayıp, 13 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir. Mazeret Komisyonu toplantısı ise 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. 

Son akademik kararlar

8 Haziran 2020

Değerli Öğrenciler,

Sizleri Üniversitemizdeki bazı akademik kararlar hakkında bilgilendirmek istiyorum:

1. Üniversite Senatosunun 03.06.2020 tarih ve 2020/11 sayılı toplantısında alınan kararlara göre;

-Yaz Öğrenimi derslerinin tamamı uzaktan eğitimle yapılacaktır.

-Yaz Öğreniminde açılan her ders için kullanılacak notlama sistemi (harf notu veya P/F) gelecek hafta Senato tarafından görüşülerek karara bağlanacaktır.

-Senato tarafından belirlenmiş ders notlama sisteminde öğrenciler tarafından değişiklik yapılamayacaktır.

Pages