Covid-19 vakaları ile ilgili karantina yerleşim ve süreç yönetimi

13 Ocak 2022

COVID19 VAKALARI İLE İLGİLİ KARANTİNA, YERLEŞİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ

2021-2022 Akademik Yılı 1. Dönemi’nde yurtlarda ikamet eden öğrenciler için Covid19 pozitif olması ihtimaline karşı dönem başında daire tipi yurtlarda karantina odaları/daireleri tahsis edilmiştir. Aralık 2021 öncesinde Covid19 pozitif vakalar için ayrılan kontenjan yeterli olmasına rağmen Aralık 2021 itibariyle vakalardaki yoğun artış nedeniyle karantina alanları yetersiz kalmıştır. Sorunun krize dönüşmemesi için üniversitenin ilgili ve yetkili birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar yapılmış ve bu süreç başarıyla sonuçlandırılmıştır. Günlük vakaların azalması ve karantina süresinin 14 günden 7 güne düşürülmesi üzerine artırılan karantina kapasiteleri indirilmiş ve yurtlar arasında yapılan vaka transferine son verilmiştir.

Covid19 pozitif vakaların karantina odalarına/dairelerine yerleştirilmesi, transferi ve bu odaların/dairelerin yönetimi ile ilgili aşağıdaki iş ve işlemler yapılmıştır:

 1. Covid19 vakaları özellikle Aralık ayında kız öğrencilerde beklenmedik şekilde artmaya başladığında 3.Kuzey Yurdu’ndaki 24 kişilik karantina kontenjanları dolunca Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’in oluruyla kız öğrencilerin aynı odada/dairede kalması şartıyla erkek yurdu olan 4. Kuzey Yurdu’nun 24 karantina kapasitesinin 12 kontenjanı kız öğrencilere tahsis edilmiştir. Bu uygulama 1. Kilyos Yurdu ile 3.Kilyos Yurdu’nda da yapılmıştır.
 2. Kuzey Kampüsü ve Güney Kampüsü’nde yurtlarda ikamet eden öğrenciler için karantina kapasitesi dolduğunda bu öğrenciler 1.Kilyos Yurdu, 3.Kilyos Yurdu ve Kandilli Yurdu’na gönderilmeye başlandı. PCR test sonuçları 17:00 sonrası çıktığı için transfer aracı konusunda Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Nedim Malkoç’un bilgisi ve emriyle Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa Candan’ın koordinesinde 7/24 Kilyos Kampüsü ile Kandilli Kampüsü’ne Covid19 olan öğrencilerimiz ambulansla transfer edildi.
 3. Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Nedim Malkoç’un bilgisi ve emriyle Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa Candan’ın koordinesinde Kilyos Kampüsü’ndeki yurtlarda karantinaya alınan öğrencilerden isteyenler için 10. gün PCR testi 1.Kilyos Yurdu’nda bulunan revirde yapılmıştır. Kilyos Kampüsü’ndeki PCR testleri ile ilgili planlama, takip ve koordinasyon işlemleri 1. Kilyos Yurdu Amiri Tuğba Bostan tarafından yürütülmüştür.
 4. Yurt amirlerinin koordinasyonunda Covid19 pozitif olan öğrenciler gerektiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak veya üniversite imkânlarıyla hastaneye ulaştırılmıştır.
 5. Vaka sayılarındaki öngörülemeyen hızlı artışların devam etmesi neticesinde Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’in oluruyla Kilyos Kampüsü yurtlarında bulunan öğrenci kulüpleri için ayrılan daireler de karantina kapasitelerine dâhil edilmiştir.  Ayrıca karantina kapasitelerinin arttırılması için öğrencilerin rızası alınarak oda kaydırma işlemleri de yapılarak karantina kontenjanı daha da artırılmıştır.  
 6. Karantinayı yurtlarda geçirmek istemeyen öğrenciler karantinaya girmeden evlerine gitmiştir. Ayrıca yurtlarda karantinaya giren öğrencilerden karantina süreçlerini yurdun dışında başka bir adreste tamamlamak isteyenler de tutanak tutturularak yurttan ayrılmalarına izin verilmiştir.
 7. Karantina odalarında bulunan öğrencilerden isteyenlere yurt amirlerinin koordinasyonuyla günde üç öğün yemek imkânı sunulmuş, yemekhaneden gelen yemekler yurt görevlilerince karantina dairelerinin/odalarının kapısında teslim edilmiştir.
 8. Karantina odasında olan öğrencilerin diğer kişisel ihtiyaçlarının temini yurt amirlerinin katkılarıyla gerçekleşmiştir.
 9. Karantina odalarının temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren personel, iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınıp tulum, maske ve siperlik kullanarak çalışmalarına devam etmiştir. Ayrıca karantina odalarına temizlik, dezenfektan ve bakım onarım için gelen personel karantina odasına/dairesine girmeden önce oda/daire önceden havalandırılmış ve odadaki öğrencilerin gelen personelle yakın teması engellenmeye çalışılmıştır.
 10. Yurtlarda çalışan temizlik personellerinden de Covid19 pozitif vakalar çıkması üzerine Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Nedim Malkoç’un bilgisi ve emriyle Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa Candan’ın koordinesinde başka birimlerde çalışan temizlik personellerinden de bir aylık geçici süreyle yurtlarda temizlik personeli görevlendirmesi yapılmıştır.
 11. Yurt amirleri Covid19 pozitif öğrencilerle ilgili bilgi ve belgeleri gün içinde Genel Sekreterlik Makamı olmak üzere tüm ilgili birimlere iletmiştir.
 12. Temaslı takibi yurt amirleri tarafından yapılmıştır.
 13. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’in oluruyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 05.01.2022 tarihli toplantısında aldığı kararlar çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda karantina işlemlerinde uygulanmak üzere aşağıdaki maddeler çerçevesinde işlem yapılmaya başlanmıştır:
 • Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günü doldurup hafif ya da hiç semptom göstermediğini ifade eden öğrenciler sıhhi, hukuki ve idari tüm sorumluluğu üzerlerine almak kaydıyla "Covid19 Karantinasından Çıkış Formu"nu doldurup imzaladıktan sonra karantina süreçlerini sona erdirebilir.
 • Pozitif vakaların 5. gün test yaptırmaları ve test sonucunun negatife dönmesi durumunda karantina süresi sona erer.
 • Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuşsa ya da hastalığı geçirmişse karantinaya alınmaz. Bu kişiler semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder.
 • Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilir.