Akademik Personel

23 Mart 2020

Değerli Mensuplarımız,

Üniversitemiz Kuzey Kampüste bulunan D Kapı (kütüphane arkasında bulunan kapı) içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle geçici süreyle kapalı olacaktır. 

Bilgilerinize.

Genel Sekreterlik

23 Mart 2020

05.03.2020 tarihinde http://www.ua.gov.tr/haberler/corona-virus-covid-19-salgininin-ka-103-ogrenci-ve-personel-hareketligine-yonelik-etkileriyle-ilgili-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari/ linkinde yayımlanan SSS belgesi Komisyon tarafından gönderilen yeni tedbirler ve bilgilendirmeler çerçevesinde revize edilmiştir. Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliliği (KA 103) ile ilgili olarak https://www.ua.gov.tr/haberler/corona-virus-covid-19-salgininin-ka103-ogrenci-ve-personel-hareketligine-yonelik-etkileriyle-ilgili-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari/ linkinde yer alan 23.03.2020 tarihli revize SSS belgesine göre hareket edilmesi gerekmektedir.

22 Mart 2020
Dear Colleagues,
 
As we noted in our earlier announcements, training workshops for Moodle and the associated software for faculty members and assistants will be held starting on Tuesday, March 24. Please find here the description of and the syllabi for the workshops prepared by the faculty members who will facilitate those workshops.
 
Schedule for the workshops and registration information will be sent to you on Monday, March 23, 2020, but please be ready to participate in the workshops on March 24th, 25th and 26th. You will need an Internet access ( 10Mbits/sec or more), a computer with a microphone and a camera. You can join the workshops from your home or from the university premises. These trainings will take place over the next two weeks, during which the three workshops (Moodle 101, 201, and 301) will be offered at least twice. Therefore, you will need to attend between only 1-3 sessions in this two week period. The number of sessions you will need to attend is entirely up to you. Please have a look at the attached document, which may help you determine your level and the workshops that you feel you need to attend. 
If you are actively teaching this semester (Spring 2020), you will have access to all Moodle Training workshops. Registration information for the sessions will be provided soon. In addition, it will be mandatory  for all the assistants (araştırma görevlileri) to attend these trainings, as you will probably need their assistance, especially in your large scale courses. For those of you who are not teaching this semester, additional sessions will be organized in the coming months. Recorded copies of the workshops will also be accessible by all the faculty members. 
 
We thank you sincerely for your cooperation and understanding during these relatively hard times. 
 
Best regards,
Ali İ. Tekcan
Provost
20 Mart 2020

Değerli Meslektaşlarım,

KOVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan eğitim-öğretim faaliyetlerimiz hakkında bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere yazıyorum.

Bildiğiniz gibi Üniversite Senatomuz 11 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile akademik takvim değişikliği yapmış ve Bahar Tatili’ni 16 Mart 2020 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında olacak şekilde öne almıştı. Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) 13 Mart 2020’de aldığı karar ile yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.

YÖK’ün 19 Mart 2020 tarihinde duyurduğu kararlar, bu dönem ile sınırlı kalmak üzere bütün üniversitelere tüm derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim ile yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Ülkemizde ve dünyada süregiden salgına karşı yükseköğretim kurumlarında alınan önlemler çerçevesinde, Üniversitemizde 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yeniden başlaması planlanan 2020 Bahar dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz uzaktan eğitim yöntemleri ile yapılacak şekilde planlanmıştır. Bu, öğrencilerimizin dönem kaybetmemesi için tek çözümdür.

Eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlarının ardından, Rektörlük uzaktan eğitim konusunda bilgi ve deneyim sahibi öğretim üyelerimizin de desteğiyle bazı çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar, içinde bulunduğumuz zorlu dönem ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin olabildiğince etkin biçimde sürdürülmesi amacına yöneliktir. Üniversitemizin en güçlü yönlerinden biri olan yüz yüze eğitim ve öğretim yaklaşımının kalıcı biçimde değiştirilmesi söz konusu değildir. Öte yandan, bu süreçte elde edilecek kazanımların gelecek dönemlerde eğitim ve öğretim süreçlerine olumlu katkılarda bulunması da mümkündür.

Üniversitemizde zorunluk nedeniyle geçici olarak yürürlüğe konan uzaktan eğitim konusunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Üniversitemizde yapılacak uzaktan eğitim çalışmaları halen kullanmakta olduğumuz Öğrenim Yönetim Sistemi (Learning Management System) BUİS/ÖBİKAS ile bütünleşik Moodle üzerinden yürütülecektir.

 2. Bu çerçevede donanım altyapısının güçlendirilmesi ve yazılım altyapısının Zoom ve Panopto gibi Moodle’a etkin biçimde entegre olabilecek senkron/asenkron görüntülü eğitim imkanı veren modüller ile desteklenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

 3. Moodle ve bağlantılı kullanılabilecek diğer modüllerin kullanımına ilişkin öğretim üyesi ve araştırma görevlilerine verilecek eğitim çalışmalarının 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlatılması planlanmış olup, tekrarlanacak olan bu eğitimlerin ayrıntılı bilgisi ve takvimi sizlere yakında iletilecektir. 

 4. Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecek derslerin yanısıra uzaktan eğitim kapsamında verilemeyecek olan laboratuvar ve uygulama derslerine ilişkin planlama yapılabilmesi için akademik takvim ve ders programlarında meydana gelebilecek değişikliklerin 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak Senato toplantısında görüşülmesi planlanmaktadır. 

Son olarak 06 Nisan 2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine resmen ara verilmiş olması nedeniyle bu tarihler arasında sınav vb. öğrenci değerlendirmesi yapılmaması konusunu da hatırlatmak isterim.

Hepinize bu ortak çabaya katkılarınız için teşekkür eder, iyi ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

Ali İ. Tekcan

Rektör Yardımcısı

19 Mart 2020

16 Mart 2020
 1. Komisyona Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ın başkanlık yapmasına karar verilmiştir.
 2. Olası gelişmeler gözününe alınarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için uzaktan eğitime hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
 3. Akademik ve idari personelin çok sayıda kişinin katılacağı yurtiçi toplantılara katılımlarını  sınırlandırmaları kuvvetle önerilmektedir.
 4. Değişim programları ile yurtdışındaki üniversitelere gitmek üzere karar alınmış olduğu halde henüz Türkiye’den ayrılmamış öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun 10.03.2020 tarihli kararı çerçevesinde yurtdışına çıkmaları mümkün olmayacak, bu öğrencilere ilişkin kararlar iptal edilecektir. Değişim programlarında eğitimin uzaktan yapılıyor olması durumunda öğrencilerin Türkiye’den ayrılmadan programa devam etmeleri mümkündür.
 5. Üniversitemiz personeline hizmet veren Okul Öncesi Eğitim Birimi’nin faaliyetleri 17.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında durdurulmuştur.
 6. Akademik ve idari personel 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında yıllık izinlerini kullanabileceklerdir. Yıllık izinleri bulunmayanların mazeret izni için birim amirliklerine başvurmaları gerekmektedir.
 7. Aptullah Kuran Kütüphanesi 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında 08:30-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kütüphane 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları kapalı olacak, hafta içi ise saat 10:00-13:00 arası sadece kitap alıp verme işlemleri için açık kalacaktır. Ödünç alınmış kitapların geri getirilmesi için süre 13.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 8. Aptullah Kuran Kütüphanesi yanında bulunan çalışma salonları 17.03.2020 tarihinden itibaren 24:00’e kadar açık olacaktır.
 9. 17.03.2020 - 06.04.2020 tarihleri arasında kütüphane hizmetlerinden sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli yararlanabilecektir.
 10. 11 Mart 2020 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereği Üniversitemiz öğrenci yurtlarında ikamet edip 06.04.2020 tarihine kadar yurtlarda kalmayacak olan öğrencilerden kalmadıkları sürenin ücreti alınmayacaktır. Bu nedenle yurttan ayrılan öğrencilerin yurt müdürlüklerine bilgi vermeleri gerekmekte olup, yurttan ayrılma bilgisi vermeyen öğrencilerden yurt ücreti tahsil edilecektir.
 11. Hizmet vermekte olan yemekhanelerde yoğunluğun azalması nedeniyle boş tutulan masalar tümüyle kullanıma açılarak, yemek yiyenlerin mesafeli yerleşimine imkan sağlanacak ve mesafeli oturma düzeni teşvik edilecektir.
 12. Etiler Kapı – Güney Kampüs ve Hisar Kampüs – Güney Kampüs arasında çalışan “shuttle” lar  17.03.2020 – 06.04.2020 tarihleri arasında çalışmayacaktır. Güney Kampüs – Kuzey Kampüs arası saatte bir sefer yapan engelli servis aracı hizmet vermeye devam edecektir.
 13. Mezunlarımızın resmi işlemler için hariç kampüslerimizi ziyaretleri 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 14. Öğrencilerimizin misafirlerini kampüse alabilme uygulaması 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 15. Resmi bir amaçla gelenler veya lojmanlarda yaşayanları ziyaret edenler hariç akademik ve idari personelimiz ya da öğrencimiz olmayanların kampüslere girişi 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Tarih: 16.03.2020

Sayı: 2020/01

16 Mart 2020
Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,
 
COVID-19 salgın tehlikesi nedeniyle Okul Öncesi Eğitim Birimimiz 17 Mart 2020 - 6 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Okul Öncesi Eğitim Birimi'nde çocuğu bulunan personelimiz istedikleri takdirde, yıllık izin talebinde bulunabilirler.
Bilgilerinize sunulur.
 
Saygılarımızla,
Genel Sekreterlik
13 Mart 2020

73112577-000-E.21113  sayılı YÖK duyurusu

COVID-19 pandemisi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir. Bu bağlamda yapılan görüşmeler neticesinde öncelikli olarak uygulanmak üzere Yürütme Kurulunun 13.03.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususlara karar verilmiştir:

 1. Yükseköğretim üst kuruluşlarında Başkan, Başkan Vekili, yürütme kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,
 2. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul , Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,
 3. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
 4. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 5. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,
 6. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,
 7. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine,
 8. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının sürdürülüp sürdürülmemesi hususunun yükseköğretim kurumlarınca değerlendirilmesine, sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasına,
 9. Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesine,
 10. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına,
 11. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine,
 12. Tıp fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine,
 13. Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcılarının başkanlığında komisyon oluşturulmasına; öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine; akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
12 Mart 2020

Değerli Öğretim Üyeleri,

Değerli Araştırmacılar,

Bildiğiniz üzere Üniversite Yönetim Kurulu 11 Mart 2020 tarihli toplantısında yaptığı değerlendirmeler sonucu COVID-19 önlemleri çerçevesinde  üniversite bağlantılı tüm seyahatlerin 12 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar vermiştir.

Adı geçen tarihe kadar olan bilimsel toplantılara katılım için alınmış/yapılmış görevlendirmeler için ağadaki plan dahilinde ödemeler yapılabilecektir:

Yolluk giderleri

 • Öncelikle biletin  iadesi konusunda havayolu/ulaşım şirketi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
 • Şirketin bilet iadesini kabul etmesi durumunda iade sırasında doğan iade vergisi vb masraflar varsa Üniversite (görevlendirme talep yaısıznda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük konferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.
 • Şirketin bileti açığa  alması durumunda biletin ileriki bir konferans görevlendirilmesinde kullanılacağı taahhütünü içeren ve EBYS üzerinden Rektörlük Makamına gönderilen bir yazı ile bilet ücreti Üniversite (görevlendirme talep yazısında belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük konferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.

Kayıt ücreti

 • Bilimsel toplantı, organizatörler tarafından iptal edilmiş ise konferans ücretinin organizasyon tarafından iade edilmesi gerekir.
 • Üniversitenin kararları doğrultusunda bilimsel toplantıya gidilemeyecek ise kayıt ücretinin iadesi konusunda organizasyon komitesi ile yazışma yapılır, iade talep edilir.
 • Bilimsel toplantı organizatörlerinin iade talebini kabul etmemeleri durumunda ise yazışmaların eklendiği bir dilekçe Rektörlük Makamına hitaben yazılarak EBYS üzerinden sunulur; kayıt ücreti Üniversite (görevlendirme talep yaısıznda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük Konferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.  
 • Uzaktan erişim ile yapılan bilimsel toplantı sunumları için, durumun belgelerinin eklendiği bir dilekçe Rektörlük Makamına hitaben yazılarak EBYS üzerinden sunulur; kayıt ücreti Üniversite (görevlendirme talep yaısıznda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük donferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.

Otel ön ödemeleri

 • İadeli rezervasyonlar için otel idaresi ile temasa geçilerek iadenin alınması gerekmektedir.
 • İadesiz rezervasyonlar için belgelerin eklendiği bir dilekçe Rektörlük Makamına hitaben yazılarak EBYS üzerinden sunulur; otel ön ödemeleri Üniversite (görevlendirme talep yazınızda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük donferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.

Saygılarımla bilginize sunarım.

Prof. Dr. Ayşın Ertüzün

14 Mart 2020

Coronavirüsün (COVID-19) yayılma tehlikesi nedeniyle zorunlu kalınmadıkça yurt içi ve yurt dışı tüm şahsi seyahatlerin iptal edilmesi kuvvetle tavsiye edilmektedir. Yine de seyahatiniz mutlaka çok gerekli ise, EBYS üzerinden doldurulan izin talebine bu seyahat kayıt formunu ekleyerek sistem üzerinden göndermeniz gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı uyarıları çerçevesinde yurt dışından dönen tüm akademik ve idari personelin 14 gün süreyle evlerinde kalmaları (tedbiri izolasyon) gerekmektedir.

13 Mart 2020

Akademik Takvime göre 20-26 Nisan 2020 tarihleri arasında planlanmış olan Bahar Tatili, COVID-19 (Coronavirüs) önlemleri çerçevesinde Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun ortak kararı ile 16 Mart 2020 (Pazartesi) - 29 Mart 2020 (Pazar) tarihleri arasına alınmıştır.

Ayrıca, Üniversite Yönetim Kurulu 11 Mart 2020 tarihli toplantısında yaptığı değerlendirmeler sonucu Üniversitemiz kampüslerinde ve üniversitemiz tarafından kampüsler dışında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ile üniversite bağlantılı tüm seyahatlerin 12 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar vermiştir.

Belirtilen tarihler arasında yapılması planlanan etkinlik ve seyahatlere ilişkin ayrıntılar şöyledir:

ETKİNLİKLER

 • Üniversitemiz mekanlarında yapılacak olan tüm etkinlikler durdurulmuştur. Konferans, sempozyum vb. akademik etkinlikler yanında öğrenci kulüplerinin tüm etkinlikleri ile kampüslerimize ziyaret içeren lise, lisansüstü vb. tanıtım faaliyetleri de bu kapsamdadır.

SEYAHATLER        

 • Tüm akademik seyahatler durdurulmuş olup, ulusal ve uluslararası akademik toplantılara katılım için görevlendirme yapılmayacaktır. Bu kapsamda daha önce onay verilmiş seyahatlere ilişkin görevlendirmeler de iptal edilmiştir.
 • Akademik ve idari kadrolardaki mensuplarımızın özel amaçlı yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmekten kaçınmaları kuvvetle önerilmektedir.
 • Yurtdışından dönen mensuplarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen önlemler çerçevesinde 14 gün süreyle evlerinde kalmaları (tedbiri izolasyon) kuvvetle önerilmektedir.
 • Sağlık Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısı yayınladığı ülkelere seyahat edip dönen mensuplarımız ile özel nedenlerle yurtdışına gidecek mensuplarımızın akademik ve idari birimlere iletilecek olan seyahat formunu doldurmaları gerekmektedir

Bunlar dışında, kampüslerimizdeki yurtlarda ikamet eden öğrencilerimiz için yurtlarımız açık olmaya devam edecek, yemekhane ve kütüphane hizmetleri sürecektir. Üniversitemiz yurtları, derslikler ve toplu çalışma mekanlarının dezenfeksiyon işlemleri artırılarak devam edecek, daha önce binalarımıza ve toplu geçiş noktalarına yerleştirilen dezenfeksiyon aparatları daha da yaygınlaştırılacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler,  YÖK ve Sağlık Bakanlığı’nın alacağı kararlar yakından takip edilerek  gerektiğinde yeni önlemler alınacaktır.

13 Mart 2020

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

COVID19 salgın tehlikesi nedeniyle daha önce sizlere duyurulan uygulamalara ek olarak, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 13.03.2020 tarihinde alınan kararlar uyarınca Üniversitemizce aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilecektir:

 1. Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar ve yüksekokul müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığını belgelendirenler, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır. Bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde yıllık izin kullanabileceklerdir.  

 2. Akademik ve idari personelden izinlerini önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

 3. Özel durumları nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda olanlar rektörlük izni ile birlikte valilikten de izin almak durumundadırlar. Bu türden izin alarak yurtdışına çıkanlar, yurtdışından dönüşte geçirilecek olan 14 günlük izolasyon süresini de göz önüne alarak izin planlamaları yapmalıdır.