Akademik Personel

29 Mayıs 2020

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

COVID19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 13.3.2020 tarih  ve E.12362 sayılı yazısı ile diğer ilgili yazılar uyarınca:

Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) idari izinli sayılmaları uygun bulunmuştu.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması bildirilmişti. Daha sonra yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı genelgesiyle kamu çalışanlarına esnek çalışma ve mümkünse uzaktan çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği uygun görülmüştü.

28 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda,Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 13.3.2020 tarihli yazısıyla idari izinli sayılanlar hariç olmak üzere, Üniversitemizde  tüm personelimizin 01 Haziran 2020 tarihinde tam zamanlı olarak mesailerine devam etmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Gereği için bilgilerinizi arz/rica ederiz. 

Saygılarımızla,

Genel Sekreterlik

8 Mayıs 2020

Değerli Öğretim Üyeleri,

Değerli BAP Proje Yürütücüleri,

BAP projeleri kapsamında bursiyer olarak yer alan veya araştırmacı personel olarak çalışan ve dönem izni alan öğrencilere, proje yürütücüsünün adı geçen öğrencinin proje çalışmalarına devam ettiği beyanı çerçevesinde, burs ödemeleri veya araştırmacı personel maaşları ödenmektedir. Bu beyanın şimdiye kadar olageldiği şekilde her ayın 1’i ve 5’i arasında Bilim İnsanı Portalı  üzerinden verilmesi gerektiğini önemle hatırlatırım.

Saygılarımla bilginize sunarım.

Ayşın Ertüzün

8 Mayıs 2020

Değerli Öğretim Üyeleri,

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK, COVID-19 sürecinde kayıt donduran öğrencilerin TÜBİTAK destekli projelerden burs alabileceklerini duyurmuştur. İlgili duyuruya https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-surecinde-kayit-donduran-ogrenciler-tubitak-destekli-projelerden-burs-alabilecek linkinden ulaşmak mümkündür.

Saygılarımla bilginize sunarım.

Ayşın Ertüzün

7 Mayıs 2020

12 Haziran/June 2020 Cuma/Friday
Derslerin son günü / Last day of classes

15-17 Haziran/June 2020 Pazartesi- Çarşamba/Monday -Wednesday
Yaz Öğretimi ön kayıtları / Pre-registration for Summer Term

15-25 Haziran/June 2020 Pazartesi – Perşembe/Monday - Thursday 
Laboratuvar ve uygulama dersleri / Lab and applied courses

24 Haziran/June 2020 Çarşamba/Wednesday 
İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) / English Proficiency Exam (BUEPT)

26 Haziran/June -13 Temmuz/July 2020 Salı-Pazartesi/Tuesday-Monday
Yarıyıl sonu sınavları / Final exams

6-17 Temmuz/July 2020 Pazartesi – Cuma/Monday-Friday
2020 Bahar Dönemi için süreye sayılmadan izin alma süreci II / Leave of Absence (not counted toward the overall number of semesters) request period for 2020 Spring Term II
13 Temmuz/July 2020 Pazartesi/Monday 
YADYOK Yaz Öğretimi Program I, II ve III derslerinin başlaması / First day of SFL Summer Term for Programs I, II and III

14, 16, 17 Temmuz/July 2020 Salı, Perşembe, Cuma/Tuesday, Thursday, Friday
E ve Mazeret Sınavları / E and excuse exams

22-27 Temmuz/July 2020 Çarşamba-Pazartesi/Wednesday - Monday
a) Sadece F notu alınan dersler için ders bırakma (drop) dönemi / Drop period for courses with F grade
b) Harf notunu Pass/Fail notu ile değiştirmek için başvuru dönemi / Letter Grade to Pass/Fail grade change request period
27-28 Temmuz/July 2020 Pazartesi –Salı/Monday-Tuesday
Yaz Öğretimi kesin kayıtları / Summer Term registration

4 Ağustos/August 2020 Salı/Tuesday
Yaz Öğretimi derslerinin başlaması (II. Öğretim dahil)/ First day of Summer Term courses (Including executive and other graduate programs)

18-20 Ağustos/August 2020 Salı – Perşembe/Tuesday - Thursday
Mezuniyet Töreni / Graduation

21 Ağustos/August 2020 Cuma/Friday 
YADYOK Yaz Öğretimi Program II ve III derslerinin son günü / Last day of SFL Summer Term for Programs II and III

28 Ağustos/August 2020 Cuma/Friday
YADYOK Yaz Öğretimi Programı I derslerinin son günü / Last day of SFL Summer Term for Program I 

8 Eylül/September 2020 Salı/Tuesday
İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) / English Proficiency Exam (BUEPT)

14 Eylül/September 2020 Pazartesi/Monday
Yaz Öğretimi derslerinin son günü (II. Öğretim dahil) / Last day of Summer Term (Including executive and other graduate programs)

15-17 Eylül/September 2020 Salı- Perşembe/Tuesday-Thursday 
Yaz Öğretimi dönem sonu sınavları (II. Öğretim dahil) / Summer Term final exams (Including executive and other graduate programs)

30 Eylül/September 2020 Çarşamba/Wednesday 
İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) / English Proficiency Exam (BUEPT)

15 -19 Ekim/October 2020 Perşembe – Pazartesi/Thursday - Monday
Online kayıt dönemi / Online registration period

19 Ekim/October 2020 Pazartesi/Monday
YADYOK Hazırlık sınıfı derslerinin başlaması / First day of SFL English Prep classes

22 Ekim/October 2020 Perşembe/Thursday
2020 Güz Dönemi derslerinin başlaması / First day of classes for 2020 Fall Term

https://akademiktakvim.boun.edu.tr/
https://academiccalendar.boun.edu.tr/

5 Nisan 2020

S1: İsteyen her öğrenci dönem izni alabilir mi?

Evet. Aşağıdaki maddeler hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerin izin alma haklarını özetlemektedir.

- Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri* ve bilimsel hazırlık, ders ve yeterlik dönemlerindeki doktora öğrencileri** talep etmeleri durumunda süreye sayılmadan dönem izni alabilirler.

- *Yüksek lisans öğrencilerinden teze (690) kayıtlı olanların tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- **Tez dönemine kayıtlı (790) doktora öğrencileri tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- Tez döneminde olup azami süresi biten lisansüstü öğrencilere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilir.

S2: Ders bırakma için neden iki farklı tarih var?

Öğrencilere daha fazla fırsat vermek için. Bazı derslere harf notu ile devam etmek isteyen öğrenciler dönemin ilerleyen tarihlerinde değişik nedenlerden dersten alacakları notu P/F ye çevirmek isteyebilirler. Başka bir deyişle, öğrencilere sadece F notu aldıkları dersi bırakabilmeleri için not verme dönemi sonrasında bir tarih daha eklenmiş oldu.

S3: Devamsızlıktan dolayı F alacağımı düşündüğüm dersi bırakmak için takvimde belirtilen Temmuz ayı mı beklenecek?

Hayır. 4-29  Mayıs tarihleri arasındaki ilk ders bırakma döneminde bırakılabilir.

S4: İstediğimiz dersi P/F, istediğimiz dersi harf notu olarak tercih edebiliyor muyuz? Bunun için herhangi bir koşul veya gerekçe aranacak mı?

Lisans derslerinde öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için kullanılacak not sistemini izin/onay almaya gerek olmadan bir kereye mahsus olmak üzere (Harf Notu veya Pass/Fail) olarak değiştirmeyi talep etme hakkı verilmiştir.

Ancak bazı dersler (örn., bazı kitle dersleri) baştan ilgili Bölüm/Fakülte/Enstitü önerisiyle Senato tarafından bu dönem için P/F dersi olarak belirlenebilir. Bu derslerde harf notu almak isteyen öğrenciler, ilan edilen 4-11 Mayıs tarihleri arasında kendi bölümlerine/akademik birimlerine  e-dilekçe ile başvurarak o derste harf notu almayı talep etmelidir. Bu derslerde harf notu öğretim üyesi ve ilgili bölümün belirleyeceği sınav vb. gibi ek değerlendirmeler sonucunda belirlenecektir.

S5: Neden harf notu tercihini final sınavlarından önce P/F’yi final sınavlarından sonra tercih ediyoruz?

Bir derste notlar P/F olarak veriliyorsa ve öğrenci mutlaka harf notu istiyorsa, dersi veren öğretim üyesi öğrenciden ek çalışma isteyebilir. Öğrencinin bu ek okumaları, ödevleri vb. notlar verilmeden tamamlayabilmesi için  zamana ihtiyaç olacaktır. Notlu bir derste ise öğrenci notundan memnun kalmayıp P/F isteyebilir. Bunun için önce notunu görmelidir.

S6: “Derslerin notlandırılmasının uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci performansının harf notuyla değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı durumlar” ne demek?

Bazı dersler içerikleri ya da çok büyük kitle dersleri olmaları nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle harf notu verilebilecek biçimde değerlendirilemeyebilir. Bu derslerin neler olduğu ilgili akademik birimlerin önerisini takiben Senato kararı ile belirlenecektir. Bu derslerden de harf notu almak isteyen öğrenciler ayrıca başvuru yapabilecektir.

S7: Öğrenci talebiyle P/F’den harf notu almaya dönüştürülen bir ders değerlendirmesi, tekrar P/F sistemine çevrilebilir mi?

Hayır. Bir ders için bir kez not türü değişikliği yapılabilir. Ancak çok özel durumlarda bu tür bir değişiklik için ilgili yönetim kurullarına başvurulabilir.

S8: Bitirme projeleri de bu sisteme dahil mi?

Bu notlandırma sistemi tüm lisans dersleri için geçerlidir.

S9: Tekrar alınan derslerden F notu alındığında dersi bırakmak mümkün mü?

Evet. Belirlenen tarihler içinde bırakmak mümkündür.

S10: Ders tekrarı yapan öğrenciler de bu dersleri bırakabiliyor mu?

Evet. Belirlenen tarihler içinde bırakmak mümkündür.

S11: Ders bırakma durumunda “undercredit” kalınırsa ne olur?

Bu dönem için undercredit olunsa bile ders bırakılabilir.

S12: P veya F kriteri nedir?

Harf notu sisteminde DD ve üstü notlar P, diğer notlar F’ye karşılık gelir. Bunun dışında ders için değerlendirme ve ölçütler dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir.

S13: Öğrencilerin yapacağı P/F veya harf notu tercihi öğretim üyeleri veya Senato tarafından mı belirlenecek?

Normal dönemlerde harf notlu olan ve bu dönem de harf notlu olarak kalacak tüm dersler için öğrencilerin kendi notlarının P/F’ye çevrilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Sadece bu derslerden bazıları yönetim kurulu ve Senato kararlarıyla P/F ders olarak belirlenecektir. Bu derslerden harf notu almak isteyenlerin ayrıca başvuru yapması gerekmektedir.

S14: “Repeat” veya sınamalı öğrenciler için önümüzdeki iki dönem “repeat” sistemi uygulanacak mı?

Kurallarda değişiklik yok. Öğrenci bu dönem izin alırsa, bir sonraki dönem kayıt yaptırdığında bu dönem (Bahar dönemi) başında olduğu statüde başlayacak.

S15: DC tekrarı yapılan dersler P/F olarak tercih edilebilir mi? Bu durumda DC tekrarı yapmamış gibi mi olunacak? Ortalama nasıl etkilenecek?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S16: Bir ders yandal ve anadal transkriptinde ayrı ayrı varsa, birinde P/F diğerinde harf notu talep edebilir miyiz?

Hayır. Tek bir ders alındığından o derste tek bir not uygulaması olmalıdır.

S17: Tüm dersler P olduğu takdirde ortalama aynı mı kalacak?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S18: “Repeat” edilen derslerin tümü de P olursa, ortalama nasıl etkilenecek?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S19: Okulun uzatılması/dondurulması durumunda TÜBİTAK lisans/lisansüstü burslarının zorunlu kıldığı mezuniyet tarihlerinde esneme olacak mı?

TÜBİTAK bursları izin alınan dönem için dondurulup daha sonra devam edebilecektir. Dönem izni alan bursiyer öğrencilerin COVID-19 sebebiyle dönem izni aldıklarına dair belgeyi eğitime başladıkları dönemde kanıtlayıcı belge olarak TÜBİTAK'a sunmaları gerekmektedir.

S20: Dersin not verme sistemi önceki dönemlerde de P/F ise, bu ders için de harf notu istenebilir mi?

Hayır, bu mümkün değil. Söz konusu olan sadece bu dönem Senato kararı ile bir dönemlik P/F sistemine geçen derslerde ortalama sorunu olan öğrencileri mağdur etmemek için verilen bir haktır.

S21: Not değişikliği başvurumu nasıl ileteceğim?

Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirileceksiniz.

S22: Hem ders almaya devam eden hem de teze kayıtlı olan yüksek lisans öğrencilerinin doğrudan dönem dondurmaya başvurmasıyla tez danışmanı görüşü alarak dönem dondurmaya başvurması arasında fark var mı? Tez danışmanı görüşüyle dönem dondurmaya başvurursak, bu dönem ders almaya devam edip tez icin bir dönem ekstra hakkımız mı olacak?

Ders dönemine kayıtlı olup aynı zamanda 690 kodlu tez dersine de kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi dönem izni aldığında kendisine bu döneme karşılık olarak bir dönem daha süre verilir ve aynen bu dönem olduğu gibi hem derse hem de tez dersine kayıt olur. Ayrıca bir dönem de tez için süre verilmez. İzinli olduğu süre boyunca ders alamaz.

S23: Pass/fail de olsa bu dersler mezuniyet kredisi için sayılır mı?

P olan dersler mezuniyet kredisine sayılır.

S24: Birinci sınıflara da “drop” hakkı verildi mi

Yönetmelikteki kısıtlar kalktı, birinci sınıf dersleri de “drop” edilebilir.

S25: Bu süreçte ders eklemek mümkün mü?

Ders eklemek mümkün değildir.

S26: Bahar 2020 döneminde ders almaya başlamış bir öğrenci P/F sistemine geçerse ortalaması nasıl hesaplanacak? Eğer bu ortalama sıfır olursa sınamalı öğrenci statüsüne mi girecek?

Bahar 2020  döneminde ders almaya başlayan ve o dönem tüm dersleri P/F olan öğrenci, başka dersi yoksa, derslerinin tamamını  transfer etmiş bir öğrenci gibi olur. O dönem ortalama hesap edilmez. Ortalaması daha sonraki dönemlerde aldığı Harf Notları ile belirlenir.

S27: P/F notlu ders ile ÇAP ve Yan Dal başvurusu yapabilir miyim?

ÇAP ve Yan Dal başvuru koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde notlama sistemi P/F olarak değişen derslerde P notu aldığınız dersler başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak başvuru yapacağınız bölümün belli bir grup derste harf notu ve/veya ortalama gibi özel şartları var ise, 2020 Bahar yarıyılı derslerindeki notlama tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.

S28: P/F notlu ders ile kurum içi yatay geçiş veya merkezi puanla yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Kurum içi yatay geçiş veya merkezi puanla yatay geçiş başvurularında içinde bulunduğumuz dönemde notlama sistemi P/F olarak değişen derslerde P notu aldığınız dersler başvuru yapmanıza engel değildir, ancak bu dersler transfer edilen dersler arasında sayılamaz. Kurum içi yatay geçişte bu dersler dışında (HTR ve TK hariç)  en az 6 kredilik transfer edilebilir dersinizin olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca başvuru yapacağınız bölümün belli bir grup derste harf notu ve/veya ortalama gibi özel şartları var ise, 2020 Bahar yarıyılı derslerindeki notlama tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.

5 Nisan 2020

DÖNEM İZNİ TALEPLERİ (SÜREYE SAYILMADAN):

TÜM ÖĞRENCİLER:

- Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri* ve bilimsel hazırlık, ders ve yeterlik dönemlerindeki doktora öğrencileri** talep etmeleri durumunda süreye sayılmadan dönem izni alabilirler.

İzin başvuruları 2 ayrı dönemde yapılabilir:

4-11 Haziran 2020 (Perşembe – Perşembe)

6-17 Temmuz 2020 (Pazartesi – Cuma)

- *Yüksek lisans öğrencilerinden teze (690) kayıtlı olanların tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- **Tez dönemine kayıtlı (790) doktora öğrencileri tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- Tez döneminde olup azami süresi biten lisansüstü öğrencilere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilir.

- İlgili Yönetim Kurulunun karar alması için e-dilekçe yeterlidir. Ek bir belgeye ihtiyaç yoktur.

- 2019-2020 Akademik yılı bahar dönemine kayıt hakkı olan ancak kayıt döneminde işlemlerini tamamlayamayarak kayıtsız kalan öğrenciler de izin için başvurabilirler.

- Dönem izni alan YÖK Destek Bursu öğrencileri ile 100/2000 YÖK Doktora Programları bursiyerleri sadece 2020 bahar dönemi için izinli sayılacak, bursları dondurulacak, ancak öğrenimlerine başladıklarında burs almaya devam edebileceklerdir.

DERS BIRAKMA:

Öğrenciler aşağıda belirtilen tarihlerde kayıt sistemi (ÖBİKAS/BUIS) üzerinden istedikleri dersleri bırakabilirler (Drop):

4-29 Mayıs 2020 (Pazartesi – Cuma)

4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba) (Sadece F notu alınan dersler için)

- Ders yüküne ve yönetmelik kısıtlamalarına bakılmaksızın istenilen sayıda ders bırakılabilir. Bu derslere birinci sınıf dersleri de dahildir.

- Ders bırakma (drop) işlemi için Danışman onayı GEREKMEKTEDİR.

- Dersler kayıtlardan çıkarılacağından, bırakılan ders 2019/2020 II. dönem tekrar (R) olarak alınmamışsa daha sonradan alınması durumunda R ibaresi gerekmeden alınacaktır.

- Ayrıca Dersten Çekilme (Withdrawal) dönemi olmayacaktır.

DERSLERDE NOT SİSTEMİ:

- Aynı ders için öğrencilerin ders notlarının Pass/Fail (Başarılı/Başarısız) veya Harf Notu olacak şekilde verilebileceği bir sistem kullanılacaktır.

- Derslerde not verme Harf Notu ile olsa da, içinde bulunduğumuz dönemde bazı derslerin notlaması Senato kararı ile Pass/Fail olarak değiştirilebilecektir. 2020 Bahar döneminde Senato tarafından Pass/Fail not sistemi kullanılmasına karar verilen derslerde kayıtlı olup, Harf Notu sistemi üzerinden değerlendirilmek isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt sistemi (BUIS) üzerinden başvuruda bulunmalıdırlar. Bu öğrencilerin notlarının dersin öğretim elemanı tarafından belirlenecek ek değerlendirmeler (sınav, ödev vb.) sonucu belirlenecektir. 

- Lisans derslerinde öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için kullanılacak not sistemini izin almaya gerek olmadan bir kereye mahsus olmak üzere (Harf Notu veya Pass/Fail) değiştirme hakkı vardır. Aynı derste birden fazla değişiklik talep edilmesi durumunda ilgili yönetim kurullarına başvurulması gerekmektedir.

- Halen Harf Notu ile değerlendirilen lisansüstü derslerde talep etmesi durumunda öğrencinin ders notu bir kereye mahsus olmak üzere Pass/Fail notuna dönüştürülecektir.

- Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde not sisteminde değişiklik yapılması için başvuru yapmalıdırlar:

Pass/Fail notunun Harf Notuna çevrilmesi için:  04-11 Mayıs 2020 (Pazartesi – Pazartesi)

Harf Notunun Pass/Fail notuna çevrilmesi için: 4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba)

Önümüzdeki hafta lisansüstü öğrencilerin tez süreçleri ile ilgili bir duyuru ayrıca yapılacaktır.

Prof. N. Zeynep Atay Gök

Rektör Yardımcısı

3 Nisan 2020

Değerli Meslektaşlarım,

Üniversite Senatosu 03 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yöntemleri ile sürdürülmesi gereken Bahar 2020 dönemi ile sınırlı olmak koşulu ile derslerimizde kullanılacak notlama sistemi ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır:

-Halen harf notu ile değerlendirilen dersler için öğrencilerin ders notlarının Pass/Fail (Başarılı/Başarısız) veya Harf Notu olacak şekilde verilmesi mümkün olacaktır.

-Halen harf notu ile değerlendirilen lisans ve lisansüstü derslerde öğrencilerin ders notlarının bir kereye mahsus olmak üzere Pass/Fail notuna dönüştürülmesi mümkün olacaktır.

-Sadece lisans dersleriyle sınırlı olmak üzere, derslerin notlandırılmasının uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci performansının harf notuyla değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı durumlarda, dersin not sisteminin Pass/Fail olarak değiştirilmesi mümkündür. İlgili akademik birim tarafından yapılacak not sistemi değişikliği önerisi Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin ilgili kurullarının görüşleri alındıktan sonra Senato tarafından karara bağlanacaktır. Notlama yöntemi Pass/Fail olarak değiştirilen bu derslerden harf notu almak isteyen öğrenciler Senato tarafından belirlenen takvim içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda, öğrencilerin öğretim üyesi ve ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenecek ek değerlendirmeler (örn. sınav) sonucunda harf notu alması mümkün olacaktır.

Belirtilen  hususlar ile ilgili olarak yapılması gereken işlemlere ait takvim aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Ali İ. Tekcan

Rektör Yardımcısı

İŞLEM

TARİH

Senato tarafından Pass/Fail sistemi kullanılarak notlandırılmasına karar verilen derslerde notlarının Harf Notu sistemi üzerinden değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi 

4-11 Mayıs 2020 (Pazartesi – Pazartesi)

 

Ders bırakma  (drop) dönemi

4-29 Mayıs 2020 (Pazartesi – Cuma)

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma I. dönemi

4-11 Haziran 2020 (Perşembe – Perşembe)

 

Sadece F notu alınan dersler için ders bırakma(drop) dönemi

4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba)

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma II. dönemi

6-17 Temmuz 2020 (Pazartesi – Cuma)

Harf notu ile değerlendirilen derslerde notlamasının Pass/Fail sistemi kullanılarak değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi 

4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba)

 

3 Nisan 2020

Üniversitemiz yemekhanelerinde 04.04.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde hizmet verilecektir. 
Kuzey, Güney, Kandilli ve Kilyos kampüsleri hafta içi öğle yemek hizmetlerine devam edecektir. Kuzey Kampüs yemekhanede hafta içi ve hafta sonu sabah, öğle ve akşam yemeği hizmetine devam edilecek olup Kilyos ve Kandilli kampüslerinde de öğle ve akşam yemeği hizmeti verilecektir. Kilyos ve Kandilli yemekhanelerde sabah kalvaltısı almak isteyenler yemekhanede görevli arkadaşlardan akşam yemeğine geldiklerinde sabah kahvaltısı için kumanya alabileceklerdir. Hafta sonları Güney Kampüs yemekhane kapalı olacak olup hafta içi sabah ve akşam yemeği hizmeti verilmeyecektir. 
Bilgilerinize sunulur.

31 Mart 2020

Sevgili Öğrenciler;

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yoğun çalışmalarımız sürerken sizlerle bu çalışmaları paylaşmak, 6 Nisan’da başlayacak uzaktan eğitim dönemi öncesi Üniversitemiz ile ilgili son durumu size bizzat iletmek istedim.

11 Mart’ta hızlanan ve bugüne kadar yoğunlaşarak devam eden bu çalışmaları başlıca dört ana başlık altında özetleyebiliriz.

1-  Kovid-19 salgınının yayılmasına, Üniversitemize ulaşmasına engel olacak önlemleri almak;

2-  İçinde bulunduğumuz bu olağan dışı durumun zorluklarına rağmen öğrencilerimizin akademik ve bilimsel gelişimlerini sürdürecek yöntemler geliştirmek; 

3-  Üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırmaların devamını sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak;

4-  Tüm çalışanlarımıza, önce kendi güvenliklerini sağlayarak, Üniversitemizin işleyişini sürdürebilecekleri ortamları sağlamak.

Kampüslere Giriş ve Üniversite Mekanlarının Kullanımı

Bu çalışmalar kapsamında kampüslerimize giriş; görevli akademik ve idari personel ile Üniversitemiz yurtlarında kalan, akademik ve tez danışmanlarının izin ve sorumluluğunda laboratuvar çalışmaları yürüten öğrencilerimiz hariç, tüm öğrenci, mezun ve emekli personelimiz için ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Acil ihtiyaçlar nedeniyle kampüse erişim özel izine tabidir. Kampüslerimize bir süreliğine misafir kabul edilmemektedir. 

Her türlü kampüs içi etkinlik iptal edilmiş olup, kapalı spor tesisleri, yüzme havuzları ve sosyal tesisler ikinci bir duyuruya kadar kapalıdır. 

Sınırlı sayıda gönüllü için, hayvan barınağına önceden belirlenmiş zamanlarda erişim izni verilmektedir.

Öğrenci Yurtları

Kovid-19 salgınına karşı önlemlerinin açıklanması ve hemen ardından Bahar Tatilinin başlaması nedeniyle 11 Mart’tan bu yana Üniversitemiz yurtlarında barınmakta olan çok sayıda öğrencimiz geçici süreyle evlerine dönmüştür. Bu öğrencilerimiz yurtlarına tekrar dönene kadar geçen süre için bir yurt ödemesi yapmayacaklardır. Yurtlardan ayrılan bu öğrencilerimiz ikinci bir duyuruya kadar yurtlara giriş yapamayacaktır.

Halen yurtlarda kalmak zorunda olan az sayıda öğrencimiz, aksi yönde bir zorunluluk olmadıkça yurtlarda kalmaya devam edebileceklerdir. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin zorunlu olmadıkça odalarından çıkmamalarını önemle hatırlatırız. Bu öğrencilerimiz ve görevli personel dışında yurtlara giriş olmayacaktır. Bunun dışında, çok acil ve zorunlu durumlarda yurtlara giriş Rektörlüğün özel izniyle, yurt amirinden randevu almak suretiyle ve görevli gözetiminde yapılabilecektir.

Yurtlarda barınan öğrencilerimiz ve Üniversitemizin işleyişini sağlayan akademik ve idari personelimiz için üç öğün yemek kapalı kaplarda çıkmaya devam etmektedir. Yemekhanelerde her masada en çok bir kişi olacak şekilde, tercihen yemekhanede değil ayrı mekanlarda tek kişi halinde yenmesini önemle hatırlatırız.

Uzaktan Eğitim

Üniversitelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin durum ve kararların hızla değişebildiği bir ortamda Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Rektörlük, yetki alanlarındaki konularda öncelikle öğrencilerimizin ve akademik/idari kadromuzun sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alırken, bir yandan da Üniversitemizin temel faaliyetlerini sürdürebilmesi için çalışmalarını yürütmektedir.

Senatomuz, içinde bulunduğumuz Bahar 2020 döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim (örgün eğitim) yapılamayacağından hareketle, bu aşamada sadece bu olağan dışı dönem ile sınırlı kalmak kaydıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak yapılmasına karar vermiş, ayrıca yaşanan kesintinin olası sonuçlarını dikkate alarak Bahar ve Güz 2020 dönemleri ile Yaz Okulu’nu kapsayacak şekilde akademik takvim değişikliği yapmıştır. Bu değişikliklere ek olarak, lisansüstü programlar için takvimde yapılacak değişiklikler konusunda Enstitülerimizin geliştirmekte olduğu öneriler yakında ilgili üst kurullarımızda karara bağlanacak ve duyurulacaktır. Uzaktan eğitimle gerçekleştirilemeyecek laboratuvar, uygulamalı dersler, staj gibi çalışmalar, Haziran başında şartların normalleşeceği varsayımı ile, yaz aylarına ötelenmiştir.  Değişen şartlar sürekli değerlendirilerek gerekli görüldüğü durumlarda yaz döneminde izlenecek yöntem revize edilerek önceden duyurulacaktır. 

13 Mart 2020 tarihinden itibaren hem öğretim üyelerimizin hem de öğrencilerimizin mümkün olduğunca hızlı ve etkin biçimde uyum sağlayıp kullanabilecekleri bazı araçların devreye alınması kararlaştırılmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Bahar 2020 dönemi başında öğretim üyelerimizce yaklaşık 600, yıl içinde de toplam 1200’den fazla ders için aktif olarak kullanılan Moodle tabanlı Öğrenim Yönetim Sistemimize doğrudan https://moodle.boun.edu.tr/login/login.php veya https://registration.boun.edu.tr/buis/Login.aspx BUIS içinden erişilebilmektedir. Moodle farklı biçimlerde destek sağlayacak yeni yazılımlar ile zenginleştirilmiştir. İlk olarak eşzamanlı (senkron, canlı) ders anlatmaya, bunu yaparken de öğrenciler ile görsel (örn., powerpoint) bilgi paylaşımına olanak veren Zoom sistemi lisansı satın alınmıştır. İkinci olarak, yine Moodle içine entegre edilebilen ve önceki yıllarda bazı öğretim üyelerimizin aktif olarak kullandığı Panopto adlı sistemin lisansı yenilenerek kapasitemiz arttırılmıştır. Bu sistemle ders vermeyi planlayan öğretim üyelerinin derslerine kayıtlı öğrenciler diledikleri zamanda izleyebilecekleri ders videolarına yine Moodle üzerinden erişebileceklerdir. Moodle’ın öğrenciler ile ders malzemesi paylaşma, forum özelliği ile konu tartışma, ödev, sınav yapma gibi özelliklerinin yanı sıra, sunduğu bilgi güvenliği ve kapalı kullanım olanakları, açık kaynak yapısı, açık erişimli eğitim materyal zenginliği önemli tercih nedenlerimiz arasındadır. İlk zamanlarda yoğun kullanım nedeniyle teknik sıkıntılar yaşanması olası olmakla birlikte, bunların olmaması için güçlü bir teknik ekiple yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

Öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimize yönelik, bu sistemler hakkında deneyimli öğretim üyelerimiz tarafından, 23 Mart - 27 Mart 2020 tarihleri arasında üç seviyede (Moodle 101, Moodle 201 ve Moodle 301) düzenlenen dokuz eğitime toplam 2224 katılım sağlanmıştır. Ayrıca 30 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında öğretim üyeleri için soru-cevap oturumları düzenlenmektedir.

Bunlar dışında Moodle hakkındaki soruları yönetmek üzere Bilgi İşlem Merkezi’nde görev yapmakta olan teknik ekibimize moodle@boun.edu.tr adresi üzerinden ulaşıp destek alınması mümkündür. Ayrıca her akademik birimden ikişer araştırma görevlisi yürütülen uzaktan eğitim dersleriyle ilgili sorulara yanıt vermek üzere görevlendirilmiştir.

6 Nisan’dan itibaren dönemin geri kalan kısmında yapılacak uzaktan eğitim dersleri kapsamında yer alabilecek canlı bağlantılı oturumlar var olan haftalık ders programınıza sadık kalınarak düzenlenmektedir. Teknik nedenlerden dolayı ders programlarında herhangi bir yer değişikliğine gerek duyulması durumunda bu değişikliğin yeni çakışmalara neden olmadan düzenlenmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Her ders için ayrılan canlı oturum zamanı haftalık ders programı şeklinde duyurulacaktır.

Uzaktan eğitim sürecinde Moodle sistemine erişim için BOUN uzantılı e-posta adreslerinizi kullanmanız gerekmektedir. Kayıt sistemi BUIS’te BOUN uzantılı e-posta adreslerini kullanmayan öğrencilerimize hatırlatma amacıyla bu adresleri sisteme ikinci adres olarak yüklenmiştir. Sayıları on bine varan bu öğrencilerimiz, gerek duymaları durumunda, BUIS’de yer alan ilgili yönergeleri izleyerek erişim şifrelerini güncelleyebilirler. BOUN uzantılı (@boun.edu.tr) e-postanızla Zoom ( zoom.us )  hesabı edinmeniz durumunda sizler de arkadaşlarınızla 300 kişiye kadar aynı anda, 40 dakikayla sınırlı oturumlar yönetebilecek, sesli ve görüntülü iletişim kurabileceksiniz.

Bu çerçeve kararlar dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri açısından üzerinde düşünülmesi gereken – öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin de farklı öneriler geliştirerek tartıştığı – dönem içi ve sonu sınavlarının yapılma biçimleri, dönem sonu notlarının nasıl verileceği, öğrencilerin dönem izni ve derslerden çekilme haklarına ilişkin farklı konular üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Öğrencilerimizin 2020 Bahar döneminde akademik faaliyetlere şimdiye kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri emeği göz ardı etmeden, ancak içinde bulunduğumuz koşulların, belirsizliklerin öğrencilerimizin üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri ve yol açacağı sıkıntıları da en aza indirecek biçimde çözümlerin ortaya çıkması için yoğun çalışmalarımız sürmektedir. Uygun modellerin belirlenmesi ve uygulanması çalışmalarında amaçlanan, öğrencilerimize kariyerleri boyunca gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılması, dönem kaybı yaşanmaması ve öğrenci ders performansının adil ve şeffaf yöntemlerle yürütülmesidir. Senatomuz ve ilgili üst kurullar yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmekte olup, yeni kararlar alındıkça hızla duyurulacaktır. 

 

Sevgili Öğrenciler,

Bizim en öncelikli konumuz sizlerin sağlığıdır. Bu nedenle hızlı bir şekilde Bahar Tatili öne çekilmiş ve uzatılmıştır. Tekrar bir araya gelebileceğimiz günler için çok sevdiğimiz Boğaziçi Üniversitemizden bir süreliğine uzak olacağız ama ayrı kalmayacağız. Her zaman olduğu gibi, Boğaziçi bizi kalben ve zihnen bir arada tutacak, değerli hocalarınız ve arkadaşlarınızla derslerde, kulüp etkinliklerinde yüz yüze görüşeceksiniz.

O zamana kadar, ihtiyaç duymanız halinde BÜREM/BÜSÖD ve psikiyatristlerimiz de sizlerle çevrimiçi görüşmeler yapabilmek için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz sizlere duyuracağız.

Sağlığınız gibi akademik ve bilimsel gelişiminiz de sizler için olduğu kadar bizler, ülkemiz ve tüm insanlık için farklı bir önem taşımaktadır. Çok yakın zamanda, en fazla birkaç yıl içinde her biriniz birer lider araştırmacı, bilim insanı olarak rol alacak, zor veya güzel günlerde farklı kurumlarda önemli görevler üstlenerek özgün ve akılcı yaklaşımlarla çözümler üreteceksiniz. Bizim öncelikli görevimiz bu gelişimi sağlayacak güvenli, özgür, bilimsel ortamları sunmaktır. Bu amaçla Boğaziçi Üniversitesindeki tüm meslektaşlarım, idari personelimizin de özverili destekleriyle, sadece bir görev olarak değil aynı zamanda ilkelerini, ideallerini ve bilimsel hedeflerini gerçekleştirmek adına, inanarak azimle çalışmalarını sürdürüyorlar. Birçoğu sizlerle Moodle veya başka araçlar üzerinden temasa geçtiler bile. Geri kalanı da 6 Nisan’da sizlerle görüşmenin heyecanı ve hazırlığı içindeler.

İyi ve kötü zamanda her zaman yanımızda olan Mezunlarımız bu kez de bizi yalnız bırakmadılar. İnternet erişimi maddi yetersizlikler nedeniyle eksik olabilecek öğrencilerimiz için BÜVAK öncülüğünde bir İnternet Bursu çalışması başlattık. Gereksinim bursu alan öğrencilerimizden internet desteğine de ihtiyacı olanlara cevap verebilecek duruma geldik. Bu öğrencilerimizden internet desteğine ihtiyacı olanlarhttps://coronavirus.boun.edu.tr/tr/duyurular/internet-destek-bursu-hk adresinden gerekli başvuru bilgilerine ulaşabilirler. İçinde bulunduğumuz şartlar, Senatomuzun kararı ve Akademik Takvim göz önüne alındığında, önümüzdeki iki ayın uzaktan eğitim desteği ile geçeceği kesinleşmiş durumda. Bu iki ay için, desteklenmesi uygun bulunan öğrencilerimizin hesaplarına ilk ayın ödemeleri yapılmaya başlandı.

Bu küresel zorluk içinde doğrudan veya dolaylı olarak virüsten az veya çok etkileniyoruz.  En azından bu tehdidin endişesini hep birlikte farklı boyutlarda yaşıyoruz. Her şey eskisi gibiymiş gibi yaşamak mümkün olmamakla birlikte yaşadığımız ve sağlıklı olduğumuz sürece bu virüsle olduğu gibi her türlü olumsuzlukla mücadelemizi elbirliği ile yürüteceğiz. Bu mücadelenin başarılı olabilmesinin önemli gereği, birer Boğaziçi Üniversitesi mensubu olduğumuzu unutmadan bağımızı güçlü tutabilmektir. Dönemin geri kalan kısmında derslerle, bizlerle ve birbirinizle bağınızı sıkı tutmanız birlikte başarabilmemizin en önemli gereğidir. Size inanıyor ve güveniyoruz.

Sağlık ve başarı haberlerinizi almak ve en kısa zamanda görüşmek dileği ile,

 

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Mehmed Özkan

Rektör

23 Mart 2020

Değerli Mensuplarımız,

Üniversitemiz Kuzey Kampüste bulunan D Kapı (kütüphane arkasında bulunan kapı) içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle geçici süreyle kapalı olacaktır. 

Bilgilerinize.

Genel Sekreterlik

23 Mart 2020

05.03.2020 tarihinde http://www.ua.gov.tr/haberler/corona-virus-covid-19-salgininin-ka-103-ogrenci-ve-personel-hareketligine-yonelik-etkileriyle-ilgili-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari/ linkinde yayımlanan SSS belgesi Komisyon tarafından gönderilen yeni tedbirler ve bilgilendirmeler çerçevesinde revize edilmiştir. Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliliği (KA 103) ile ilgili olarak https://www.ua.gov.tr/haberler/corona-virus-covid-19-salgininin-ka103-ogrenci-ve-personel-hareketligine-yonelik-etkileriyle-ilgili-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari/ linkinde yer alan 23.03.2020 tarihli revize SSS belgesine göre hareket edilmesi gerekmektedir.

22 Mart 2020
Dear Colleagues,
 
As we noted in our earlier announcements, training workshops for Moodle and the associated software for faculty members and assistants will be held starting on Tuesday, March 24. Please find here the description of and the syllabi for the workshops prepared by the faculty members who will facilitate those workshops.
 
Schedule for the workshops and registration information will be sent to you on Monday, March 23, 2020, but please be ready to participate in the workshops on March 24th, 25th and 26th. You will need an Internet access ( 10Mbits/sec or more), a computer with a microphone and a camera. You can join the workshops from your home or from the university premises. These trainings will take place over the next two weeks, during which the three workshops (Moodle 101, 201, and 301) will be offered at least twice. Therefore, you will need to attend between only 1-3 sessions in this two week period. The number of sessions you will need to attend is entirely up to you. Please have a look at the attached document, which may help you determine your level and the workshops that you feel you need to attend. 
If you are actively teaching this semester (Spring 2020), you will have access to all Moodle Training workshops. Registration information for the sessions will be provided soon. In addition, it will be mandatory  for all the assistants (araştırma görevlileri) to attend these trainings, as you will probably need their assistance, especially in your large scale courses. For those of you who are not teaching this semester, additional sessions will be organized in the coming months. Recorded copies of the workshops will also be accessible by all the faculty members. 
 
We thank you sincerely for your cooperation and understanding during these relatively hard times. 
 
Best regards,
Ali İ. Tekcan
Provost
20 Mart 2020

Değerli Meslektaşlarım,

COVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan eğitim-öğretim faaliyetlerimiz hakkında bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere yazıyorum.

Bildiğiniz gibi Üniversite Senatomuz 11 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile akademik takvim değişikliği yapmış ve Bahar Tatili’ni 16 Mart 2020 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında olacak şekilde öne almıştı. Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) 13 Mart 2020’de aldığı karar ile yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.

YÖK’ün 19 Mart 2020 tarihinde duyurduğu kararlar, bu dönem ile sınırlı kalmak üzere bütün üniversitelere tüm derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim ile yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Ülkemizde ve dünyada süregiden salgına karşı yükseköğretim kurumlarında alınan önlemler çerçevesinde, Üniversitemizde 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yeniden başlaması planlanan 2020 Bahar dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz uzaktan eğitim yöntemleri ile yapılacak şekilde planlanmıştır. Bu, öğrencilerimizin dönem kaybetmemesi için tek çözümdür.

Eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlarının ardından, Rektörlük uzaktan eğitim konusunda bilgi ve deneyim sahibi öğretim üyelerimizin de desteğiyle bazı çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar, içinde bulunduğumuz zorlu dönem ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin olabildiğince etkin biçimde sürdürülmesi amacına yöneliktir. Üniversitemizin en güçlü yönlerinden biri olan yüz yüze eğitim ve öğretim yaklaşımının kalıcı biçimde değiştirilmesi söz konusu değildir. Öte yandan, bu süreçte elde edilecek kazanımların gelecek dönemlerde eğitim ve öğretim süreçlerine olumlu katkılarda bulunması da mümkündür.

Üniversitemizde zorunluk nedeniyle geçici olarak yürürlüğe konan uzaktan eğitim konusunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Üniversitemizde yapılacak uzaktan eğitim çalışmaları halen kullanmakta olduğumuz Öğrenim Yönetim Sistemi (Learning Management System) BUİS/ÖBİKAS ile bütünleşik Moodle üzerinden yürütülecektir.

 2. Bu çerçevede donanım altyapısının güçlendirilmesi ve yazılım altyapısının Zoom ve Panopto gibi Moodle’a etkin biçimde entegre olabilecek senkron/asenkron görüntülü eğitim imkanı veren modüller ile desteklenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

 3. Moodle ve bağlantılı kullanılabilecek diğer modüllerin kullanımına ilişkin öğretim üyesi ve araştırma görevlilerine verilecek eğitim çalışmalarının 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlatılması planlanmış olup, tekrarlanacak olan bu eğitimlerin ayrıntılı bilgisi ve takvimi sizlere yakında iletilecektir. 

 4. Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecek derslerin yanısıra uzaktan eğitim kapsamında verilemeyecek olan laboratuvar ve uygulama derslerine ilişkin planlama yapılabilmesi için akademik takvim ve ders programlarında meydana gelebilecek değişikliklerin 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak Senato toplantısında görüşülmesi planlanmaktadır. 

Son olarak 06 Nisan 2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine resmen ara verilmiş olması nedeniyle bu tarihler arasında sınav vb. öğrenci değerlendirmesi yapılmaması konusunu da hatırlatmak isterim.

Hepinize bu ortak çabaya katkılarınız için teşekkür eder, iyi ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

Ali İ. Tekcan

Rektör Yardımcısı

19 Mart 2020

16 Mart 2020
 1. Komisyona Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ın başkanlık yapmasına karar verilmiştir.
 2. Olası gelişmeler gözününe alınarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için uzaktan eğitime hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
 3. Akademik ve idari personelin çok sayıda kişinin katılacağı yurtiçi toplantılara katılımlarını  sınırlandırmaları kuvvetle önerilmektedir.
 4. Değişim programları ile yurtdışındaki üniversitelere gitmek üzere karar alınmış olduğu halde henüz Türkiye’den ayrılmamış öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun 10.03.2020 tarihli kararı çerçevesinde yurtdışına çıkmaları mümkün olmayacak, bu öğrencilere ilişkin kararlar iptal edilecektir. Değişim programlarında eğitimin uzaktan yapılıyor olması durumunda öğrencilerin Türkiye’den ayrılmadan programa devam etmeleri mümkündür.
 5. Üniversitemiz personeline hizmet veren Okul Öncesi Eğitim Birimi’nin faaliyetleri 17.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında durdurulmuştur.
 6. Akademik ve idari personel 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında yıllık izinlerini kullanabileceklerdir. Yıllık izinleri bulunmayanların mazeret izni için birim amirliklerine başvurmaları gerekmektedir.
 7. Aptullah Kuran Kütüphanesi 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında 08:30-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kütüphane 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları kapalı olacak, hafta içi ise saat 10:00-13:00 arası sadece kitap alıp verme işlemleri için açık kalacaktır. Ödünç alınmış kitapların geri getirilmesi için süre 13.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 8. Aptullah Kuran Kütüphanesi yanında bulunan çalışma salonları 17.03.2020 tarihinden itibaren 24:00’e kadar açık olacaktır.
 9. 17.03.2020 - 06.04.2020 tarihleri arasında kütüphane hizmetlerinden sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli yararlanabilecektir.
 10. 11 Mart 2020 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereği Üniversitemiz öğrenci yurtlarında ikamet edip 06.04.2020 tarihine kadar yurtlarda kalmayacak olan öğrencilerden kalmadıkları sürenin ücreti alınmayacaktır. Bu nedenle yurttan ayrılan öğrencilerin yurt müdürlüklerine bilgi vermeleri gerekmekte olup, yurttan ayrılma bilgisi vermeyen öğrencilerden yurt ücreti tahsil edilecektir.
 11. Hizmet vermekte olan yemekhanelerde yoğunluğun azalması nedeniyle boş tutulan masalar tümüyle kullanıma açılarak, yemek yiyenlerin mesafeli yerleşimine imkan sağlanacak ve mesafeli oturma düzeni teşvik edilecektir.
 12. Etiler Kapı – Güney Kampüs ve Hisar Kampüs – Güney Kampüs arasında çalışan “shuttle” lar  17.03.2020 – 06.04.2020 tarihleri arasında çalışmayacaktır. Güney Kampüs – Kuzey Kampüs arası saatte bir sefer yapan engelli servis aracı hizmet vermeye devam edecektir.
 13. Mezunlarımızın resmi işlemler için hariç kampüslerimizi ziyaretleri 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 14. Öğrencilerimizin misafirlerini kampüse alabilme uygulaması 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 15. Resmi bir amaçla gelenler veya lojmanlarda yaşayanları ziyaret edenler hariç akademik ve idari personelimiz ya da öğrencimiz olmayanların kampüslere girişi 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Tarih: 16.03.2020

Sayı: 2020/01

16 Mart 2020
Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,
 
COVID-19 salgın tehlikesi nedeniyle Okul Öncesi Eğitim Birimimiz 17 Mart 2020 - 6 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Okul Öncesi Eğitim Birimi'nde çocuğu bulunan personelimiz istedikleri takdirde, yıllık izin talebinde bulunabilirler.
Bilgilerinize sunulur.
 
Saygılarımızla,
Genel Sekreterlik
13 Mart 2020

73112577-000-E.21113  sayılı YÖK duyurusu

COVID-19 pandemisi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir. Bu bağlamda yapılan görüşmeler neticesinde öncelikli olarak uygulanmak üzere Yürütme Kurulunun 13.03.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususlara karar verilmiştir:

 1. Yükseköğretim üst kuruluşlarında Başkan, Başkan Vekili, yürütme kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,
 2. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul , Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,
 3. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
 4. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 5. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,
 6. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,
 7. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine,
 8. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının sürdürülüp sürdürülmemesi hususunun yükseköğretim kurumlarınca değerlendirilmesine, sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasına,
 9. Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesine,
 10. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına,
 11. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine,
 12. Tıp fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine,
 13. Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcılarının başkanlığında komisyon oluşturulmasına; öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine; akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
12 Mart 2020

Değerli Öğretim Üyeleri,

Değerli Araştırmacılar,

Bildiğiniz üzere Üniversite Yönetim Kurulu 11 Mart 2020 tarihli toplantısında yaptığı değerlendirmeler sonucu COVID-19 önlemleri çerçevesinde  üniversite bağlantılı tüm seyahatlerin 12 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar vermiştir.

Adı geçen tarihe kadar olan bilimsel toplantılara katılım için alınmış/yapılmış görevlendirmeler için ağadaki plan dahilinde ödemeler yapılabilecektir:

Yolluk giderleri

 • Öncelikle biletin  iadesi konusunda havayolu/ulaşım şirketi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
 • Şirketin bilet iadesini kabul etmesi durumunda iade sırasında doğan iade vergisi vb masraflar varsa Üniversite (görevlendirme talep yaısıznda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük konferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.
 • Şirketin bileti açığa  alması durumunda biletin ileriki bir konferans görevlendirilmesinde kullanılacağı taahhütünü içeren ve EBYS üzerinden Rektörlük Makamına gönderilen bir yazı ile bilet ücreti Üniversite (görevlendirme talep yazısında belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük konferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.

Kayıt ücreti

 • Bilimsel toplantı, organizatörler tarafından iptal edilmiş ise konferans ücretinin organizasyon tarafından iade edilmesi gerekir.
 • Üniversitenin kararları doğrultusunda bilimsel toplantıya gidilemeyecek ise kayıt ücretinin iadesi konusunda organizasyon komitesi ile yazışma yapılır, iade talep edilir.
 • Bilimsel toplantı organizatörlerinin iade talebini kabul etmemeleri durumunda ise yazışmaların eklendiği bir dilekçe Rektörlük Makamına hitaben yazılarak EBYS üzerinden sunulur; kayıt ücreti Üniversite (görevlendirme talep yaısıznda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük Konferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.  
 • Uzaktan erişim ile yapılan bilimsel toplantı sunumları için, durumun belgelerinin eklendiği bir dilekçe Rektörlük Makamına hitaben yazılarak EBYS üzerinden sunulur; kayıt ücreti Üniversite (görevlendirme talep yaısıznda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük donferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.

Otel ön ödemeleri

 • İadeli rezervasyonlar için otel idaresi ile temasa geçilerek iadenin alınması gerekmektedir.
 • İadesiz rezervasyonlar için belgelerin eklendiği bir dilekçe Rektörlük Makamına hitaben yazılarak EBYS üzerinden sunulur; otel ön ödemeleri Üniversite (görevlendirme talep yazınızda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük donferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.

Saygılarımla bilginize sunarım.

Prof. Dr. Ayşın Ertüzün

14 Mart 2020

Coronavirüsün (COVID-19) yayılma tehlikesi nedeniyle zorunlu kalınmadıkça yurt içi ve yurt dışı tüm şahsi seyahatlerin iptal edilmesi kuvvetle tavsiye edilmektedir. Yine de seyahatiniz mutlaka çok gerekli ise, EBYS üzerinden doldurulan izin talebine bu seyahat kayıt formunu ekleyerek sistem üzerinden göndermeniz gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı uyarıları çerçevesinde yurt dışından dönen tüm akademik ve idari personelin 14 gün süreyle evlerinde kalmaları (tedbiri izolasyon) gerekmektedir.

13 Mart 2020

Akademik Takvime göre 20-26 Nisan 2020 tarihleri arasında planlanmış olan Bahar Tatili, COVID-19 (Coronavirüs) önlemleri çerçevesinde Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun ortak kararı ile 16 Mart 2020 (Pazartesi) - 29 Mart 2020 (Pazar) tarihleri arasına alınmıştır.

Ayrıca, Üniversite Yönetim Kurulu 11 Mart 2020 tarihli toplantısında yaptığı değerlendirmeler sonucu Üniversitemiz kampüslerinde ve üniversitemiz tarafından kampüsler dışında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ile üniversite bağlantılı tüm seyahatlerin 12 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar vermiştir.

Belirtilen tarihler arasında yapılması planlanan etkinlik ve seyahatlere ilişkin ayrıntılar şöyledir:

ETKİNLİKLER

 • Üniversitemiz mekanlarında yapılacak olan tüm etkinlikler durdurulmuştur. Konferans, sempozyum vb. akademik etkinlikler yanında öğrenci kulüplerinin tüm etkinlikleri ile kampüslerimize ziyaret içeren lise, lisansüstü vb. tanıtım faaliyetleri de bu kapsamdadır.

SEYAHATLER        

 • Tüm akademik seyahatler durdurulmuş olup, ulusal ve uluslararası akademik toplantılara katılım için görevlendirme yapılmayacaktır. Bu kapsamda daha önce onay verilmiş seyahatlere ilişkin görevlendirmeler de iptal edilmiştir.
 • Akademik ve idari kadrolardaki mensuplarımızın özel amaçlı yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmekten kaçınmaları kuvvetle önerilmektedir.
 • Yurtdışından dönen mensuplarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen önlemler çerçevesinde 14 gün süreyle evlerinde kalmaları (tedbiri izolasyon) kuvvetle önerilmektedir.
 • Sağlık Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısı yayınladığı ülkelere seyahat edip dönen mensuplarımız ile özel nedenlerle yurtdışına gidecek mensuplarımızın akademik ve idari birimlere iletilecek olan seyahat formunu doldurmaları gerekmektedir

Bunlar dışında, kampüslerimizdeki yurtlarda ikamet eden öğrencilerimiz için yurtlarımız açık olmaya devam edecek, yemekhane ve kütüphane hizmetleri sürecektir. Üniversitemiz yurtları, derslikler ve toplu çalışma mekanlarının dezenfeksiyon işlemleri artırılarak devam edecek, daha önce binalarımıza ve toplu geçiş noktalarına yerleştirilen dezenfeksiyon aparatları daha da yaygınlaştırılacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler,  YÖK ve Sağlık Bakanlığı’nın alacağı kararlar yakından takip edilerek  gerektiğinde yeni önlemler alınacaktır.

13 Mart 2020

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

COVID19 salgın tehlikesi nedeniyle daha önce sizlere duyurulan uygulamalara ek olarak, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 13.03.2020 tarihinde alınan kararlar uyarınca Üniversitemizce aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilecektir:

 1. Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar ve yüksekokul müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığını belgelendirenler, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır. Bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde yıllık izin kullanabileceklerdir.  

 2. Akademik ve idari personelden izinlerini önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

 3. Özel durumları nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda olanlar rektörlük izni ile birlikte valilikten de izin almak durumundadırlar. Bu türden izin alarak yurtdışına çıkanlar, yurtdışından dönüşte geçirilecek olan 14 günlük izolasyon süresini de göz önüne alarak izin planlamaları yapmalıdır.