Öğrenciler

29 Haziran 2020

Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına katılamamış olan öğrencilerimiz, Mazeret Komisyonu’nda görüşülmek üzere ilgili belgelerle birlikte Mazeret Sınavı başvurusunu ÖBİKAS/BUIS üzerinden online yapabileceklerdir.

Yarıyıl sonu sınavları 26 Haziran 2020 tarihinde başlayıp, 13 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir. Mazeret Komisyonu toplantısı ise 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. 

Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına katılamamış öğrencilerimiz, mazeret başvurularını sistem üzerinden en geç 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00’a kadar tamamlamış olmaları gerekir. Mazeret Komisyonu toplantısından sonra mazeret sınavı başvuruları alınmayacaktır. 

BAŞVURU ADIMLARI:

ÖBİKAS/BUIS üzerinden sayfanıza giriş yaptığınızda;
• “Applications/Other Systems”; “Excuse Exam Request” başlığını tıklayınız.
• Açılan sayfada yarıyıl sonu sınavı olan dersleriniz listelenecektir.
• Mazeretiniz nedeniyle girmediğiniz ders/dersleri işaretleyiniz. 
• “……….” kısmından mazeret nedeninizi işaretleyiniz. 
• “Add Document” kısmından mazeretinizi destekleyen belgeyi (sağlık raporu, özel neden, görevlendirme vb.) yükleyiniz. 
• Ekleyeceğiniz belge boyutu en fazla 1MB ve uzantısı .pdf, jpg, jpeg, png olmalıdır.
• “Save” butonunu tıklayınız. 
• Mazeret sınav hakkı isteğiniz dersler “Excuse Exam Request” başlığı altında listelenecek ve Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne iletilmiş olacaktır.
• Başvurunuz Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek, Mazeret Komisyonuna sunulacaktır. Kontrol işlemi tamamlandıktan sonra mazeret talebinizde değişiklik yapamazsınız. 

MAZERET KOMİSYONU: 

Mazeret Komisyonu, mazeret nedenlerine göre başvuruları değerlendirerek, “KABUL”, “RED” veya “BELGELEMEK ŞARTIYLA” karar alır.

“BELGELEMEK ŞARTIYLA” alınan karar için öğrencinin mazeret sınavı tarihinden önce istenilen şartı yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde “BELGELEMEK ŞARTIYLA”,” alınan karar “RED” kararına çevrilir.

Mazeret Komisyonu kararları, ÖBİKAS/BUIS sayfasında “Announcements” başlığı altında ilan edilir.

Mazeret Komisyonu tarafından mazereti kabul edilen öğrenciler, Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde mazeret sınavlarına girerler. Mazeret sınavına katılmayan öğrencilere yeniden sınav hakkı verilmez.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

8 Haziran 2020

Değerli Öğrenciler,

Sizleri Üniversitemizdeki bazı akademik kararlar hakkında bilgilendirmek istiyorum:

1. Üniversite Senatosunun 03.06.2020 tarih ve 2020/11 sayılı toplantısında alınan kararlara göre;

-Yaz Öğrenimi derslerinin tamamı uzaktan eğitimle yapılacaktır.

-Yaz Öğreniminde açılan her ders için kullanılacak notlama sistemi (harf notu veya P/F) gelecek hafta Senato tarafından görüşülerek karara bağlanacaktır.

-Senato tarafından belirlenmiş ders notlama sisteminde öğrenciler tarafından değişiklik yapılamayacaktır.

Buna göre akademik takvimde aşağıdaki düzenleme yapılmıştır:

19 Haziran 2020 Cuma:

Yaz Öğreniminde açılacak derslerin ilanı ve ön kayıt için online ödeme sisteminin açılması

22-24 Haziran 2020 Pazartesi-Çarşamba:

Yaz Öğrenimi ön kayıtları

(Akademik takvimde belirtildiği gibi Yaz Öğrenimi kayıtları 28-29 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak ve dersler 4 Ağustos 2020 Salı günü başlayacaktır)

2. 15-25 Haziran tarihlerinde uzaktan eğitimle yapılacak laboratuvar/uygulamalı derslerin listesi BUIS giriş sayfasındaki (https://registration.boun.edu.tr/buis/Login.aspx) Duyurular’da ilan edilmiştir. Lütfen derslerinizin gün ve saatlerini buradan kontrol edin.

3. İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT) 24 Haziran 2020 Çarşamba günü çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Sınavla ilgili detaylar size daha sonra iletilecektir.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök

Rektör Yardımcısı

3 Haziran 2020

Değerli Öğrenciler,
4-11 Haziran 2020 (Perşembe 10:00 – Perşembe 10:00) tarihleri arasında 2020 Bahar (Covid-19) Dönemi için süreye sayılmadan izin başvurusu yapabilirsiniz.
BUIS sayfanızdan:
• Genel/E-dilekçe seçeneğine gidin
• New Petition (Yeni Dilekçe) seçeneğine tıklayın
• Subject içinden Covid-19 Term Leave of Absence seçeneğini seçip Send (Gönder) butonuna basın
• Talebiniz doğrudan Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne gidecek ve işleme konulacaktır.
Teze (690, 790) kayıtlı lisansüstü öğrencilerin başvuruları tez danışmanın onayı alınarak ilgili enstitü yönetim kuruluna yönlendirilecektir.
Aynı şekilde II. Öğretim Yüksek Lisans öğrencilerinin başvuruları da danışmanlarının onayı ile enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir. 
6-17 Temmuz 2020 tarihlerinde ikinci bir Süreye Sayılmadan Dönem İzni başvuru dönemi olacaktır.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

30 Mayıs 2020

Bilindiği üzere 16 Mart 2020’den itibaren Üniversitemiz Kampüsleri sınırlı şekilde, sadece öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, yurtlarda kalmaya devam  eden öğrencilerimiz, laboratuvar çalışması yürüten öğrencilerimiz ve lojman sakinlerimizin erişimine açıktı. Kampüslerimiz 15 Haziran 2020 tarihinden başlayarak haftanın her günü saat 10:00-16:00 arasında tüm öğrencilerimizin erişimine de açılacaktır.

1. Kampüslerin kısmi açılışı:

a.     Bu dönemde belirtilen saatlerde öğrencilerimiz kampüslerde kendi temin ettikleri maskeleri takarak ve fiziki mesafeyi koruyarak bulunabilirler. Kampüs girişlerinde güvenlik personelinin gerek gördüğü durumlarda temassız ateş ölçümü yapılabilecektir.

b.    Laboratuvar çalışmaları, araştırma projeleri vb görev alan öğrencilerimizin kampüs ve bina giriş-çıkışları daha önceden olduğu gibi sorumlu öğretim üyesinin bilgisi ve bölüm başkanının izni ile aynı kurallar çerçevesinde devam edecektir   Bu öğrencilerin maske takması ve fiziki mesafeyi koruması son derece önemlidir.

c.     15 Haziran 2020 tarihi itibariyle akademik takvimde yapılması öngörülen uygulama derslerinde yüz yüze uygulama yapması gereken öğretim üyeleri ve öğrencilerin çalışmalarını 10:00-16:00 saatleri arasında yürütmeleri mümkün olacaktır.

d.    Kampüslerde bulunan bilgisayar laboratuvarları 10:00-16:00 saatleri arasında maske takılması ve fiziki mesafe kuralı uygulanması şartıyla açık olacaktır.

e.     Kampüslerimizdeki lojmanlara gelenler dışında misafir ve mezun girişi henüz mümkün değildir.

2. Üniversite kütüphanesinin açılışı:

a.     Üniversitemiz kütüphanesi saat 10:00-16:00 arasında aşağıda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren kullanıma açılacaktır.

b.    Kütüphanede bulunacak kullanıcı sayısı sınırlanacak, maske takmak mecburi olacaktır.

c.     Kütüphane masalarının kullanımında fiziki mesafenin sağlanması amacıyla masa başına kullanıcı kişi sayısı sınırlandırılacaktır. Buna göre bölmeli masalarda 2, yuvarlak masalarda 1, 4 ve 6 kişilik masalarda 2 kullanıcı bulunabilecek, ayrıca bilgisayar tarama ve film izleme kapasitesi de fiziksel mesafeye dikkat edilerek belirlenecektir. Buna göre kütüphane ve çalışma salonu aynı anda en fazla 350 kişiye hizmet verecektir.

3. Çalışma salonları:

a.     Üniversitemiz kütüphanesi yanında bulunan çalışma salonu (study) 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 10:00-16:00 arasında kullanıma açılacaktır.

b.    Çalışma alanında kullanıcı sayısı kısıtlaması ve mesafeli oturma kuralları uygulanacak, maske takmak mecburi olacaktır.

c.     Üniversitemizin diğer alanlarında bulunan çalışma salonları kullanıma kapalıdır.

4. Öğrenci yurtları:

a.     Öğrenci yurtları halihazırda mücbir sebeplerle ikamet eden sınırlı sayıdaki öğrencimiz dışında kullanıma kapalıdır ve yurtlarda ikamet etmeyen öğrencilerin yurt alanlarına girişi mümkün değildir. Ancak daha önce duyurulduğu gibi izin ve randevu alınarak öğrencilerimiz yurt odalarında bulunan eşyalarını alabilmektedir.

b.    Öğrenci yurtlarında eşyaları kalmış olan öğrencilerin yurt amirlerinden randevu alarak 20 Temmuz 2020 tarihine kadar kalan eşyalarını almaları  ve yurt odalarını boşaltmaları gerekmektedir. Eşyalarını almak için gelen öğrencilerin eşyalarını kendilerine ayrılan zaman diliminde alarak yurttan ayrılmaları gerekmektedir.

c.     Öğrenci yurtlarında halihazırda ikamet etmeye devam eden öğrencilerimizin en geç 20 Temmuz 2020 tarihine kadar yurtlardan ayrılmaları gerekmektedir.

5. Spor Tesisleri:

a.     Uçaksavar spor sahasının sadece açık bölümü 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 09:00-17:00 arasında kullanıma açılacaktır.

b.    Üniversitemizde bulunan diğer spor alanları ve havuzlar bir süre daha  kapalı kalmaya devam edecektir.

6. Yemekhane ve kantinler:

a.     Halihazırda yemek hizmeti veren yemekhaneler kampüsü ziyaret eden tüm öğrencilere hizmet verecektir.

b.    Yemekhanelere sınırlı sayıda öğrenci ve personel alınacak, maske ve fiziki mesafe kuralları uygulanacaktır.

c.     Hizmet verecek olan kantinlerde oturma alanları kapalı olacak, sadece ürün satın alınabilecek, kapalı alanda tüketim olmayacaktır.

d.    Hizmet verecek kantinlerde ödeme ve alışveriş bekleme esnasında maske ve fiziki mesafe kurallarına uygun ortam sağlanacaktır.

7. Kuluçka Merkezi:

a.     Güney Kampüste bulunan Kuluçka Merkezi 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 10:00-16:00 arasında kullanıma açılacaktır.

b.    Kuluçka Merkezi’nde maske takmak ve fiziki mesafe kurallarını uygulamak mecburidir.

8. İbadethaneler:

a.     Üniversitemiz kampüslerinde bulunan ibadethaneler 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 10:00-16:00 arasında ibadete açılacaktır.

b.    İbadethanelere maske takılarak ve fiziki mesafe kuralı uygulanarak girilebilecek ve bireysel ibadet amaçlı kullanım esas olacaktır.

9. Etkinlikler:

a.     Sınıf/oda/kapalı salon kullanımı gerektiren spor, sosyal vb. etkinliklerin yapılması yeni bir duyuruya kadar mümkün değildir.

b.    Öğrenci kulüplerinin kampüste etkinlik yapması ve kulüp odalarını kullanması henüz mümkün değildir.

Sağlıklı günler dileriz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

9 Mayıs 2020

Sevgili Öğrenciler,
6 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında Akademik Takvim değişikliklerine ilişkin kararların alınıp duyurulmasını takiben sizlerden gelen değerlendirmelere ilişkin olarak aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarım:

1. Bilindiği gibi 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı‘nda 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren üniversitelerin akademik takvime dönebileceği kararı alınmış ve 5 Mayıs 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada bu tarihin “Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla” geçerli olacağı ifade edilmiş, bahar döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen, özellikle uygulama derslerine ilişkin süreçlerin; kademeli ve koruyucu önlemler alınarak makul düzeyde öğrenci sayısı ile 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren kurgulanabileceği belirtilmiştir. 

2. Akademik Takvim, 6 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında bu karar çerçevesinde yeniden değerlendirilmiş ve daha önce oluşturmuş olan takvimde bazı değişiklikler yapılmıştır.

3. Birinci maddede belirtilen salgın kontrolüne ilişkin bilgiler ışığında daha önce “Laboratuvar ve Uygulama Dönemi” olarak belirlenmiş olan 01-11 Haziran tarihleri YÖK açıklamasında belirtilen tarih temel alınarak 15-25 Haziran arasına ertelenmiştir. Bu tarihlerde öğrencilerin hangi dersler için kampüslere gelerek katılmalarının zorunlu olacağı laboratuvar ve uygulamalı derslerin ilgili öğretim üyesi ve akademik birimi tarafından tespit edildikten sonra duyurulacaktır. 

4. Derslerin kısmen veya tamamen uzaktan eğitimle yapılmasından bağımsız olarak final sınavları da yine ilgili öğretim üyesinin belirleyeceği yöntemle uzaktan veya zorunluluk halinde kampüslerde yapılabilecek şekilde planlanmış, final sınav tarihleri kültür ve dil dersleri (HUM dersleri dahil) için 26 – 29 Haziran, diğer tüm dersler için 30 Haziran - 13 Temmuz olarak belirlenmiştir. Bu derslere ilişkin değerlendirmenin uzaktan yöntemlerle yapılacak olması durumunda öğretim üyeleri tarafından bilgilendirme yapılacak, sınav takvimi de Kayıt İşleri Şb. Md. tarafından duyurulacaktır. 

5. 6 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında karara bağlanan diğer bir değişiklik de derslerin bitiş tarihinin 29 Mayıs yerine, ortaya çıkan zorunluluk nedeniyle 2 hafta ileriye alınarak 12 Haziran tarihine ertelenmesidir. Bu değişiklik, tüm derslerin 12 Haziran’a kadar sürdürülmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Bu süre, öğretim elemanının kararıyla, müfredatının tamamının işlenememiş olduğu durumlar için bir ek telafi süresi olarak değerlendirilmelidir. 

6. Sınav dönemi, Yaz Okulu başlangıcı vb. diğer akademik faaliyetlere ilişkin tarihler de yukarıda açıklamaya çalıştığımız çerçevede değiştirilmiş, 2 hafta ötelenmiştir. Bu durumda ders notları en son 24 Temmuz 2020 tarihinde verilecek ve yeni mezuniyet kararları (2020 Bahar) da bu tarihten sonra alınabilecektir.

7. ÇAP, Yan Dal, vb. başvuru tarihleri yeni takvime göre yeniden düzenlenmiştir ve en kısa zamanda akademik takvime yansıtılacaktır.

8. Yaz Dönemi şartlarda olumlu yönde bir değişiklik olmadıkça sadece uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabileceği konusunda görüş birliği vardır. Bu yöntemle hangi derslerin yapılacağı konusu ilgili kurullarda görüşülmektedir. Netlik kazandığında bilgi paylaşımı yapılacaktır.

9. Staj konusu, mezuniyet koşullarında staj zorunluluğu olan ilgili bölüm ve fakültelerin/yüksekokulun görüşleri alındıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

10. “Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla” ve gerekli tedbirler alınarak lab/uygulama derslerine katılacak ve/veya final sınavlarına kampüslerde girmesi zorunlu olan öğrencilerimizden yurtlarda yerleşik olanların yurda dönmelerine izin verilecektir. Yurda dönüşler önümüzdeki hafta açıklanacak tarihlerde sadece belirtilen gruptaki öğrenciler için mümkün olabilecektir. 

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı
Vice Rector

7 Mayıs 2020

Öğrencilerimizin dikkatine:
Üniversite Senatosu’nun 3 Nisan 2020 tarih ve 2020/7 sayılı ile 15 Nisan 2020 tarih ve 2020/9 sayılı toplantılarında alınan kararlar uyarınca “Halen Harf Notu ile değerlendirilen lisans derslerinden 2020 Bahar Döneminde Pass/Fail not sistemi kullanılarak değerlendirilmesine karar verilen derslerin; Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliği’nin 9(3) ve 23 (3) maddeleri ile ilgili uygulaması Akademik Kurallar Komisyonu’nun 30 Nisan 2020 tarih ve 2020/10 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda görüşüldü. Kurum İçi Yatay Geçiş veya Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapan öğrencilerin intibak işlemlerinde, 2020 Bahar Döneminde “Pass” olarak değerlendirilmesine karar verilen derslerin sayılmamasına oy çokluğu ile karar verildi. 
(Senato kararı 6 Mayıs 2020)

7 Mayıs 2020

Sevgili Öğrenciler,
COVID-19 salgını sürecinde üniversitelerin akademik takvimlerine 15 Haziran 2020 tarihinden sonra dönülebileceği yönündeki Cumhurbaşkanlığının ve YÖK’ün resmi açıklamaları üzerine Üniversitemiz Senatosu 6 Mayıs 2020 tarihli toplantısında aldığı kararla Haziran ayı itibarıyla akademik takvimi güncellemiştir. Bu takvimin işleyişi sürecinde yurtların, finallerin, yaz dönemi derslerinin durumu ile ilgili çalışmalar tamamlandıkça ve netlik kazandıkça sizlere bilgi verilecektir.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

7 Mayıs 2020

12 Haziran/June 2020 Cuma/Friday
Derslerin son günü / Last day of classes

15-17 Haziran/June 2020 Pazartesi- Çarşamba/Monday -Wednesday
Yaz Öğretimi ön kayıtları / Pre-registration for Summer Term

15-25 Haziran/June 2020 Pazartesi – Perşembe/Monday - Thursday 
Laboratuvar ve uygulama dersleri / Lab and applied courses

24 Haziran/June 2020 Çarşamba/Wednesday 
İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) / English Proficiency Exam (BUEPT)

26 Haziran/June -13 Temmuz/July 2020 Salı-Pazartesi/Tuesday-Monday
Yarıyıl sonu sınavları / Final exams

6-17 Temmuz/July 2020 Pazartesi – Cuma/Monday-Friday
2020 Bahar Dönemi için süreye sayılmadan izin alma süreci II / Leave of Absence (not counted toward the overall number of semesters) request period for 2020 Spring Term II
13 Temmuz/July 2020 Pazartesi/Monday 
YADYOK Yaz Öğretimi Program I, II ve III derslerinin başlaması / First day of SFL Summer Term for Programs I, II and III

14, 16, 17 Temmuz/July 2020 Salı, Perşembe, Cuma/Tuesday, Thursday, Friday
E ve Mazeret Sınavları / E and excuse exams

22-27 Temmuz/July 2020 Çarşamba-Pazartesi/Wednesday - Monday
a) Sadece F notu alınan dersler için ders bırakma (drop) dönemi / Drop period for courses with F grade
b) Harf notunu Pass/Fail notu ile değiştirmek için başvuru dönemi / Letter Grade to Pass/Fail grade change request period
27-28 Temmuz/July 2020 Pazartesi –Salı/Monday-Tuesday
Yaz Öğretimi kesin kayıtları / Summer Term registration

4 Ağustos/August 2020 Salı/Tuesday
Yaz Öğretimi derslerinin başlaması (II. Öğretim dahil)/ First day of Summer Term courses (Including executive and other graduate programs)

18-20 Ağustos/August 2020 Salı – Perşembe/Tuesday - Thursday
Mezuniyet Töreni / Graduation

21 Ağustos/August 2020 Cuma/Friday 
YADYOK Yaz Öğretimi Program II ve III derslerinin son günü / Last day of SFL Summer Term for Programs II and III

28 Ağustos/August 2020 Cuma/Friday
YADYOK Yaz Öğretimi Programı I derslerinin son günü / Last day of SFL Summer Term for Program I 

8 Eylül/September 2020 Salı/Tuesday
İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) / English Proficiency Exam (BUEPT)

14 Eylül/September 2020 Pazartesi/Monday
Yaz Öğretimi derslerinin son günü (II. Öğretim dahil) / Last day of Summer Term (Including executive and other graduate programs)

15-17 Eylül/September 2020 Salı- Perşembe/Tuesday-Thursday 
Yaz Öğretimi dönem sonu sınavları (II. Öğretim dahil) / Summer Term final exams (Including executive and other graduate programs)

30 Eylül/September 2020 Çarşamba/Wednesday 
İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) / English Proficiency Exam (BUEPT)

15 -19 Ekim/October 2020 Perşembe – Pazartesi/Thursday - Monday
Online kayıt dönemi / Online registration period

19 Ekim/October 2020 Pazartesi/Monday
YADYOK Hazırlık sınıfı derslerinin başlaması / First day of SFL English Prep classes

22 Ekim/October 2020 Perşembe/Thursday
2020 Güz Dönemi derslerinin başlaması / First day of classes for 2020 Fall Term

https://akademiktakvim.boun.edu.tr/
https://academiccalendar.boun.edu.tr/

14 Nisan 2020

Sevgili öğrenciler,

Sizlerden yoğunlukla gelen sorular doğrultusunda bir “Sıkça Sorulan Sorular” dokümanı hazırlanmıştır. Yaşadığınız bu zorlu süreci en az kayıpla atlatabilemeniz için elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi; yetkimizi aşan durumlarda ise yetkili merci ve kuruluşlarla (örn., ulusal ajans) temas halinde olduğumuzu ve bazı konularda Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak yetkimizin bulunmadığını bildirmek isteriz.

Sıkça sorulan sorular ve cevaplarını şuradan inceleyebilirsiniz. İlgili talepleriniz için aşağıda belirtilen danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Yerleştirme ve Akademik Konular için: erasmus-outgoing@boun.edu.tr

Hibe ve Belgeler Konusunda: erasmus-accounting@boun.edu.tr

adresleriyle iletişime geçebilirsiniz.

8 Nisan 2020

Bu metin BÜREM ve BÜSÖD tarafından hazırlanmıştır. Daha geniş bir çalışma için İngilizce sayfaya gidiniz.

Merhaba sevgili öğrenciler,

Bildiğiniz gibi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO, DSÖ) COVİD-19 salgınının tüm dünyadaki yayılma hızı ve oluşturduğu tehlike nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan etti. Bu olağandışı bir durum. Olağandışı günler yaşıyor, hiç alışkın olmadığımız çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Virüsün yarattığı tehditten korunmanın ve yayılmasını önlemenin en temel yolu olarak önerilen sosyal (fiziksel) mesafelenme, yaşamımızın her alanı gibi ruhsal durumumuzu da etkiliyor. Bu farklı ve zorlayıcı koşullar altında psikolojik sağlamlığımızı korumak ve  desteklemek her zamankinden daha da önemli. Peki, neler yapabiliriz?

- Öncelikle bilmeliyiz ki içinde bulunduğumuz durumla ilgili bilgilenmeye, tam olarak ne olduğunu anlamaya gereksinim duymamız bütünüyle sağlıklıdır. Karşımızdaki riskleri ne abartmalı, ne de hafife almalıyız. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek bizi güvende ve denetimde hissettirir. Bunun için güvenilir kaynakların bilgilendirmelerini ve önlem önerilerini izleyin (DSÖ, Sağlık Bakanlığı, Tabibler Odası, vb. ). Her önünüze gelen aktarıma kapılmayın. Hekimler adına da sahte bilgiler yayılabilmektedir. Kendinizi bilgi kirliliğinden korumaya çalışın.

- Gelişmelerle ilgili güncel haberleri izlemek yaşadığımız belirsizliği azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak bunu da makul ölçüde yapın; gününüzün büyük kısmını bu şekilde geçirmeyin.           

- Evde kapalı olmamız fiziksel etkinliğimizi azaltabilir ama yine de fiziksel canlılığımızı korumalıyız. Zira fiziksel hareket hem bedenimizi hantallıktan korur, güçlenmesine yardım eder, hem de gerginliğimizi dağıtır. Koşu, yürüyüş ya da yüzme yapamıyor olmamız tüm gün yatacağız ya da oturacağız demek değildir. Sınırlı mekanda mümkün olabilecek çeşitli fiziksel etkinlikler planlayın. Başkalarıyla birlikte spora alışkınsanız mümkünse birkaç arkadaşınızla bağlantı kurarak aynı anda bazı hareketleri yapabilirsiniz.

- Gününüzün belli bir zamanını gevşemeye, kendi başınıza kalmaya ayırın. Örneğin, bedensel kas gevşemesi ve diyafram nefesi deneyin. Bunlara ait tekniği bilmiyorsanız güvenilir kaynakları araştırıp internet yoluyla öğrenebilirsiniz. Manevi yönü güçlü insanlar meditasyon ya da duayı yararlı bulabilirler.  

- Zihninizi ihmal etmeyin. Zihinsel etkinliklerinizi sürdürmeye çalışın. Üniversitemiz 6 Nisan tarihinde uzaktan eğitim sürecine başlıyor. Bu kapsamda akademik sorumluluklarınızı yürütün. Kitap okuyun ya da daha önce zaman bulamadığınız yeni bir dili öğrenmeye başlayın. Bu şekilde zihninizi canlı tutmanız kendinizi iyi hissetmenize yardım edebilir.

- İçinde bulunduğumuz koşullar bize günlük bir rutin dayatmıyor olabilir. Ancak mümkün olabildiğince bir rutin kurun ve onu sürdürmeye çalışın. Uyku, yemek, fiziksel hareket, ders izleme, ders çalışma, vb. bir düzeniniz olsun. Tüm günü uyuyarak ya da ekran başında geçirip güneş ya da gün ışığından mahrum olmayın. Kalkıp sokağa çıkamayacak olmanız tüm günü pijamalarınız içinde geçireceksiniz demek değildir. Giysi değiştirin. Banyo yapın. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyin.

- Günlük programınıza keyif aldığınız etkinlikleri dahil etmeyi unutmayın. Örneğin, müzik, dans, resim, yoga, film izleme vb. Birçok etkinlik ücretsiz olarak internet erişimine açıldı. Müze, sergi gezebilir, sanal konser dinleyebilirsiniz.

- Daha önce, olağan günlük rutininizde fırsat kolladığınız halde evde yapmaya zaman bulamadığınız için ertelediğiniz işlerinizi yapabilirsiniz. Odanızı, kitaplarınızı, albümlerinizi düzenlemek, vb.

- Arkadaşlarınızla buluşamıyor ya da yan yana oturamıyor olmak bütünüyle yalnız kalacağınız anlamına gelmez. Aslında “sosyal mesafelenme” ile sosyalleşmemek değil, “güvenli fiziksel mesafeyi korumak” kast edilmektedir. Sevdiklerinizle uzaktan da olsa bağlantıda kalmaya çalışın. Sosyal etkileşimlerinizi sürdürmeye zaman ayırın. Bu etkileşimler ve karşılıklı duygu paylaşımı herkes için iyileştirici olabilir. Yalnızca son gelişmeleri değil, evde kolayca yapabileceğiniz bir yemek tarifini, bir fıkrayı ya da size iyi gelen bir etkinliği onlarla paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizin desteğini hissetmenin de onlara destek vermenin de iyileştirici olduğunu unutmayın.

- Bu öneri listesi elbette uzayabilir ama ana hatlarıyla paylaşmaya çalıştık. Siz de hali hazırda kendi yaratıcılığınızla pek çok etkinlik düşünmüş ve yapıyor olabilirsiniz. Lütfen sağlığınıza risk almadan ve kimseyi riske atmadan onları sürdürün.  

- Bu liste size yük gibi gelmesin. Eskisine göre daha fazla zamanımızın olması, onu yeterince etkili değerlendirebileceğiz demek olmayabilir. Bunu hedefleseniz de yapamıyorsanız kendinizi suçlamayın. Olağandışı koşullarda olağan verimi beklemek gerçekçi olmayabilir. Elinizden geleni yapmaya çalışın. Bu olağanüstü durumun geçici olduğunu kendinize anımsatın.

Bizler, BÜREM ve BÜSÖD ekibi olarak, bu zorlu dönemde fiziken yanınızda olamasak da sizleri düşündüğümüzü bilmenizi istiyoruz. Her ne kadar karşılıklı bireysel görüşmelerimizi ve planlamış olduğumuz grup çalışmalarımızı gerçekleştiremiyor olsak da, uzaktan destek verebilmek için gerekli hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. Görüşme sürecine başlamış olan öğrencilerimizin süreçlerini uzaktan görüşmeler ile sürdürebilmek, yeni oluşan gereksinimlere de karşılık verebilmek üzere Üniversitemizdeki altyapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. İlerleyen günlerde bizlere uzaktan başvurabilmenizi ve ardından görüşmelerinizi çevrim içi olarak yürütebilmeyi planlıyoruz. Bu geçiş mümkün olduğunda sizleri internet sitemizden ve e-posta ile bilgilendiriyor olacağız.

Kendi kendine yardım kaynaklarımız için: https://burem.boun.edu.tr/node/17

Acil durumlar için: Psikiyatrist Görkem Yılmaz’a yilmazgork@gmail.com adresinden e-posta ile erişebilir ve çevrimiçi görüşme randevusu alabilirsiniz.

Sağlıklı günler diliyoruz.

BÜREM ve BÜSÖD ekibi

8 Nisan 2020

Değerli Öğrenciler, 
Süreye Sayılmadan Dönem İzni başvuruları, ders bırakma işlemleri, not sistemi değişiklik başvuruları ilan edilen tarihlerde BUIS/ÖBİKAS üzerinden yeni oluşturulacak bir sistem ile yapılacaktır. Açıklanan tarihe kadar yönetim kurullarına dilekçe vererek işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Lütfen duyurularımızı takip edin.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

6 Nisan 2020

Sevgili Öğrenciler,
BUIS sayfanıza girdiğinizde (https://registration.boun.edu.tr/buis) ekranınızdaki GPA Hesaplayıcı/GPA Calculator seçeneğine giderek listedeki tüm derslerinize istediğiniz notu verebilir (harf notu ya da P notu) ve dönemdeki genel not ortalamanızın ne olacağını hesaplayabilirsiniz. Remove butonunu kullanarak ders de bırakabilirsiniz. Reset’e basarak ilk hale dönebilir ve istediğiniz sayıda simülasyon yapabilirsiniz.
Böylece P notları ile harf notlarının genel not ortalamanıza olan etkilerini göreceksiniz.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

5 Nisan 2020

S1: İsteyen her öğrenci dönem izni alabilir mi?

Evet. Aşağıdaki maddeler hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerin izin alma haklarını özetlemektedir.

- Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri* ve bilimsel hazırlık, ders ve yeterlik dönemlerindeki doktora öğrencileri** talep etmeleri durumunda süreye sayılmadan dönem izni alabilirler.

- *Yüksek lisans öğrencilerinden teze (690) kayıtlı olanların tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- **Tez dönemine kayıtlı (790) doktora öğrencileri tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- Tez döneminde olup azami süresi biten lisansüstü öğrencilere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilir.

S2: Ders bırakma için neden iki farklı tarih var?

Öğrencilere daha fazla fırsat vermek için. Bazı derslere harf notu ile devam etmek isteyen öğrenciler dönemin ilerleyen tarihlerinde değişik nedenlerden dersten alacakları notu P/F ye çevirmek isteyebilirler. Başka bir deyişle, öğrencilere sadece F notu aldıkları dersi bırakabilmeleri için not verme dönemi sonrasında bir tarih daha eklenmiş oldu.

S3: Devamsızlıktan dolayı F alacağımı düşündüğüm dersi bırakmak için takvimde belirtilen Temmuz ayı mı beklenecek?

Hayır. 4-29  Mayıs tarihleri arasındaki ilk ders bırakma döneminde bırakılabilir.

S4: İstediğimiz dersi P/F, istediğimiz dersi harf notu olarak tercih edebiliyor muyuz? Bunun için herhangi bir koşul veya gerekçe aranacak mı?

Lisans derslerinde öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için kullanılacak not sistemini izin/onay almaya gerek olmadan bir kereye mahsus olmak üzere (Harf Notu veya Pass/Fail) olarak değiştirmeyi talep etme hakkı verilmiştir.

Ancak bazı dersler (örn., bazı kitle dersleri) baştan ilgili Bölüm/Fakülte/Enstitü önerisiyle Senato tarafından bu dönem için P/F dersi olarak belirlenebilir. Bu derslerde harf notu almak isteyen öğrenciler, ilan edilen 4-11 Mayıs tarihleri arasında kendi bölümlerine/akademik birimlerine  e-dilekçe ile başvurarak o derste harf notu almayı talep etmelidir. Bu derslerde harf notu öğretim üyesi ve ilgili bölümün belirleyeceği sınav vb. gibi ek değerlendirmeler sonucunda belirlenecektir.

S5: Neden harf notu tercihini final sınavlarından önce P/F’yi final sınavlarından sonra tercih ediyoruz?

Bir derste notlar P/F olarak veriliyorsa ve öğrenci mutlaka harf notu istiyorsa, dersi veren öğretim üyesi öğrenciden ek çalışma isteyebilir. Öğrencinin bu ek okumaları, ödevleri vb. notlar verilmeden tamamlayabilmesi için  zamana ihtiyaç olacaktır. Notlu bir derste ise öğrenci notundan memnun kalmayıp P/F isteyebilir. Bunun için önce notunu görmelidir.

S6: “Derslerin notlandırılmasının uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci performansının harf notuyla değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı durumlar” ne demek?

Bazı dersler içerikleri ya da çok büyük kitle dersleri olmaları nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle harf notu verilebilecek biçimde değerlendirilemeyebilir. Bu derslerin neler olduğu ilgili akademik birimlerin önerisini takiben Senato kararı ile belirlenecektir. Bu derslerden de harf notu almak isteyen öğrenciler ayrıca başvuru yapabilecektir.

S7: Öğrenci talebiyle P/F’den harf notu almaya dönüştürülen bir ders değerlendirmesi, tekrar P/F sistemine çevrilebilir mi?

Hayır. Bir ders için bir kez not türü değişikliği yapılabilir. Ancak çok özel durumlarda bu tür bir değişiklik için ilgili yönetim kurullarına başvurulabilir.

S8: Bitirme projeleri de bu sisteme dahil mi?

Bu notlandırma sistemi tüm lisans dersleri için geçerlidir.

S9: Tekrar alınan derslerden F notu alındığında dersi bırakmak mümkün mü?

Evet. Belirlenen tarihler içinde bırakmak mümkündür.

S10: Ders tekrarı yapan öğrenciler de bu dersleri bırakabiliyor mu?

Evet. Belirlenen tarihler içinde bırakmak mümkündür.

S11: Ders bırakma durumunda “undercredit” kalınırsa ne olur?

Bu dönem için undercredit olunsa bile ders bırakılabilir.

S12: P veya F kriteri nedir?

Harf notu sisteminde DD ve üstü notlar P, diğer notlar F’ye karşılık gelir. Bunun dışında ders için değerlendirme ve ölçütler dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir.

S13: Öğrencilerin yapacağı P/F veya harf notu tercihi öğretim üyeleri veya Senato tarafından mı belirlenecek?

Normal dönemlerde harf notlu olan ve bu dönem de harf notlu olarak kalacak tüm dersler için öğrencilerin kendi notlarının P/F’ye çevrilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Sadece bu derslerden bazıları yönetim kurulu ve Senato kararlarıyla P/F ders olarak belirlenecektir. Bu derslerden harf notu almak isteyenlerin ayrıca başvuru yapması gerekmektedir.

S14: “Repeat” veya sınamalı öğrenciler için önümüzdeki iki dönem “repeat” sistemi uygulanacak mı?

Kurallarda değişiklik yok. Öğrenci bu dönem izin alırsa, bir sonraki dönem kayıt yaptırdığında bu dönem (Bahar dönemi) başında olduğu statüde başlayacak.

S15: DC tekrarı yapılan dersler P/F olarak tercih edilebilir mi? Bu durumda DC tekrarı yapmamış gibi mi olunacak? Ortalama nasıl etkilenecek?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S16: Bir ders yandal ve anadal transkriptinde ayrı ayrı varsa, birinde P/F diğerinde harf notu talep edebilir miyiz?

Hayır. Tek bir ders alındığından o derste tek bir not uygulaması olmalıdır.

S17: Tüm dersler P olduğu takdirde ortalama aynı mı kalacak?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S18: “Repeat” edilen derslerin tümü de P olursa, ortalama nasıl etkilenecek?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S19: Okulun uzatılması/dondurulması durumunda TÜBİTAK lisans/lisansüstü burslarının zorunlu kıldığı mezuniyet tarihlerinde esneme olacak mı?

TÜBİTAK bursları izin alınan dönem için dondurulup daha sonra devam edebilecektir. Dönem izni alan bursiyer öğrencilerin COVID-19 sebebiyle dönem izni aldıklarına dair belgeyi eğitime başladıkları dönemde kanıtlayıcı belge olarak TÜBİTAK'a sunmaları gerekmektedir.

S20: Dersin not verme sistemi önceki dönemlerde de P/F ise, bu ders için de harf notu istenebilir mi?

Hayır, bu mümkün değil. Söz konusu olan sadece bu dönem Senato kararı ile bir dönemlik P/F sistemine geçen derslerde ortalama sorunu olan öğrencileri mağdur etmemek için verilen bir haktır.

S21: Not değişikliği başvurumu nasıl ileteceğim?

Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirileceksiniz.

S22: Hem ders almaya devam eden hem de teze kayıtlı olan yüksek lisans öğrencilerinin doğrudan dönem dondurmaya başvurmasıyla tez danışmanı görüşü alarak dönem dondurmaya başvurması arasında fark var mı? Tez danışmanı görüşüyle dönem dondurmaya başvurursak, bu dönem ders almaya devam edip tez icin bir dönem ekstra hakkımız mı olacak?

Ders dönemine kayıtlı olup aynı zamanda 690 kodlu tez dersine de kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi dönem izni aldığında kendisine bu döneme karşılık olarak bir dönem daha süre verilir ve aynen bu dönem olduğu gibi hem derse hem de tez dersine kayıt olur. Ayrıca bir dönem de tez için süre verilmez. İzinli olduğu süre boyunca ders alamaz.

S23: Pass/fail de olsa bu dersler mezuniyet kredisi için sayılır mı?

P olan dersler mezuniyet kredisine sayılır.

S24: Birinci sınıflara da “drop” hakkı verildi mi

Yönetmelikteki kısıtlar kalktı, birinci sınıf dersleri de “drop” edilebilir.

S25: Bu süreçte ders eklemek mümkün mü?

Ders eklemek mümkün değildir.

S26: Bahar 2020 döneminde ders almaya başlamış bir öğrenci P/F sistemine geçerse ortalaması nasıl hesaplanacak? Eğer bu ortalama sıfır olursa sınamalı öğrenci statüsüne mi girecek?

Bahar 2020  döneminde ders almaya başlayan ve o dönem tüm dersleri P/F olan öğrenci, başka dersi yoksa, derslerinin tamamını  transfer etmiş bir öğrenci gibi olur. O dönem ortalama hesap edilmez. Ortalaması daha sonraki dönemlerde aldığı Harf Notları ile belirlenir.

S27: P/F notlu ders ile ÇAP ve Yan Dal başvurusu yapabilir miyim?

ÇAP ve Yan Dal başvuru koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde notlama sistemi P/F olarak değişen derslerde P notu aldığınız dersler başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak başvuru yapacağınız bölümün belli bir grup derste harf notu ve/veya ortalama gibi özel şartları var ise, 2020 Bahar yarıyılı derslerindeki notlama tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.

S28: P/F notlu ders ile kurum içi yatay geçiş veya merkezi puanla yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Kurum içi yatay geçiş veya merkezi puanla yatay geçiş başvurularında içinde bulunduğumuz dönemde notlama sistemi P/F olarak değişen derslerde P notu aldığınız dersler başvuru yapmanıza engel değildir, ancak bu dersler transfer edilen dersler arasında sayılamaz. Kurum içi yatay geçişte bu dersler dışında (HTR ve TK hariç)  en az 6 kredilik transfer edilebilir dersinizin olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca başvuru yapacağınız bölümün belli bir grup derste harf notu ve/veya ortalama gibi özel şartları var ise, 2020 Bahar yarıyılı derslerindeki notlama tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.

5 Nisan 2020

DÖNEM İZNİ TALEPLERİ (SÜREYE SAYILMADAN):

TÜM ÖĞRENCİLER:

- Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri* ve bilimsel hazırlık, ders ve yeterlik dönemlerindeki doktora öğrencileri** talep etmeleri durumunda süreye sayılmadan dönem izni alabilirler.

İzin başvuruları 2 ayrı dönemde yapılabilir:

4-11 Haziran 2020 (Perşembe – Perşembe)

6-17 Temmuz 2020 (Pazartesi – Cuma)

- *Yüksek lisans öğrencilerinden teze (690) kayıtlı olanların tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- **Tez dönemine kayıtlı (790) doktora öğrencileri tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- Tez döneminde olup azami süresi biten lisansüstü öğrencilere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilir.

- İlgili Yönetim Kurulunun karar alması için e-dilekçe yeterlidir. Ek bir belgeye ihtiyaç yoktur.

- 2019-2020 Akademik yılı bahar dönemine kayıt hakkı olan ancak kayıt döneminde işlemlerini tamamlayamayarak kayıtsız kalan öğrenciler de izin için başvurabilirler.

- Dönem izni alan YÖK Destek Bursu öğrencileri ile 100/2000 YÖK Doktora Programları bursiyerleri sadece 2020 bahar dönemi için izinli sayılacak, bursları dondurulacak, ancak öğrenimlerine başladıklarında burs almaya devam edebileceklerdir.

DERS BIRAKMA:

Öğrenciler aşağıda belirtilen tarihlerde kayıt sistemi (ÖBİKAS/BUIS) üzerinden istedikleri dersleri bırakabilirler (Drop):

4-29 Mayıs 2020 (Pazartesi – Cuma)

4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba) (Sadece F notu alınan dersler için)

- Ders yüküne ve yönetmelik kısıtlamalarına bakılmaksızın istenilen sayıda ders bırakılabilir. Bu derslere birinci sınıf dersleri de dahildir.

- Ders bırakma (drop) işlemi için Danışman onayı GEREKMEKTEDİR.

- Dersler kayıtlardan çıkarılacağından, bırakılan ders 2019/2020 II. dönem tekrar (R) olarak alınmamışsa daha sonradan alınması durumunda R ibaresi gerekmeden alınacaktır.

- Ayrıca Dersten Çekilme (Withdrawal) dönemi olmayacaktır.

DERSLERDE NOT SİSTEMİ:

- Aynı ders için öğrencilerin ders notlarının Pass/Fail (Başarılı/Başarısız) veya Harf Notu olacak şekilde verilebileceği bir sistem kullanılacaktır.

- Derslerde not verme Harf Notu ile olsa da, içinde bulunduğumuz dönemde bazı derslerin notlaması Senato kararı ile Pass/Fail olarak değiştirilebilecektir. 2020 Bahar döneminde Senato tarafından Pass/Fail not sistemi kullanılmasına karar verilen derslerde kayıtlı olup, Harf Notu sistemi üzerinden değerlendirilmek isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt sistemi (BUIS) üzerinden başvuruda bulunmalıdırlar. Bu öğrencilerin notlarının dersin öğretim elemanı tarafından belirlenecek ek değerlendirmeler (sınav, ödev vb.) sonucu belirlenecektir. 

- Lisans derslerinde öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için kullanılacak not sistemini izin almaya gerek olmadan bir kereye mahsus olmak üzere (Harf Notu veya Pass/Fail) değiştirme hakkı vardır. Aynı derste birden fazla değişiklik talep edilmesi durumunda ilgili yönetim kurullarına başvurulması gerekmektedir.

- Halen Harf Notu ile değerlendirilen lisansüstü derslerde talep etmesi durumunda öğrencinin ders notu bir kereye mahsus olmak üzere Pass/Fail notuna dönüştürülecektir.

- Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde not sisteminde değişiklik yapılması için başvuru yapmalıdırlar:

Pass/Fail notunun Harf Notuna çevrilmesi için:  04-11 Mayıs 2020 (Pazartesi – Pazartesi)

Harf Notunun Pass/Fail notuna çevrilmesi için: 4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba)

Önümüzdeki hafta lisansüstü öğrencilerin tez süreçleri ile ilgili bir duyuru ayrıca yapılacaktır.

Prof. N. Zeynep Atay Gök

Rektör Yardımcısı

3 Nisan 2020

Değerli Öğrenciler,

Üniversite Senatosu 03 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yöntemleri ile sürdürülmesi gereken Bahar 2020 dönemi ile sınırlı olmak koşulu ile derslerimizde kullanılacak notlama sistemi ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır:

-Halen harf notu ile değerlendirilen dersler için öğrencilerin ders notlarının Pass/Fail (Başarılı/Başarısız) veya Harf Notu olacak şekilde verilmesi mümkün olacaktır.

-Halen harf notu ile değerlendirilen lisans ve lisansüstü derslerde öğrencilerin ders notlarının bir kereye mahsus olmak üzere Pass/Fail notuna dönüştürülmesi mümkün olacaktır.

-Sadece lisans dersleriyle sınırlı olmak üzere, derslerin notlandırılmasının uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci performansının harf notuyla değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı durumlarda, dersin  not sisteminin Pass/Fail olarak değiştirilmesi mümkündür. İlgili akademik birim tarafından yapılacak not sistemi değişikliği önerisi Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin ilgili kurullarının görüşleri alındıktan sonra Senato tarafından karara bağlanacaktır. Notlama yöntemi Pass/Fail olarak değiştirilen bu derslerden harf notu almak isteyen öğrenciler Senato tarafından belirlenen takvim içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda, öğrencilerin öğretim üyesi ve ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenecek ek değerlendirmeler (örn. sınav) sonucunda harf notu alması mümkün olacaktır.

Belirtilen  hususlar ile ilgili olarak yapılması gereken işlemlere ait takvim aşağıda yer almaktadır.

Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının nasıl uygulanacağını içeren ikinci bir duyuru da kısa zamanda paylaşılacaktır.

Saygılarımla,

Prof. N. Zeynep Atay Gök

Rektör Yardımcısı

ÖNEMLİ TARİHLER

-Senato tarafından Pass/Fail sistemi kullanılarak notlandırılmasına karar verilen derslerde notlarının Harf Notu sistemi üzerinden değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi: 04-11 Mayıs 2020 (Pazartesi – Pazartesi)

-Ders bırakma  (drop) dönemi: 4-29 Mayıs 2020 (Pazartesi – Cuma)

-2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma I. Dönemi: 4-11 Haziran 2020 (Perşembe – Perşembe)

-Sadece F notu alınan dersler için ders bırakma(drop) dönemi: 22-27 Temmuz 2020 (Çarşamba – Pazartesi)

-2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma II. Dönemi: 6-17 Temmuz 2020 (Pazartesi – Cuma)

-Harf notu ile değerlendirilen derslerde notlamasının Pass/Fail sistemi kullanılarak değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi: 22-27 Temmuz 2020 (Çarşamba – Pazartesi) [(4-11 Mayıs 2020 tarihinde harf notu talep edenler hariç)]

3 Nisan 2020

Değerli Öğrenciler,
Üniversitemizde Uzaktan Eğitim hakkında bilgiler içeren yeni web sitesini aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://distancelearning.boun.edu.tr/

Prof. N.Z. Atay Gök
Rektör Yd.

3 Nisan 2020

Değerli Öğrencilerimiz,

COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz sürece dair Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM) tarafından hazırlanan bilgilendirme notuna BÜREM web sayfasından ulaşabilirsiniz: https://burem.boun.edu.tr/node/212

Sağlıklı günler dileğiyle,

Öğrenci Dekanlığı

3 Nisan 2020

Üniversitemiz yemekhanelerinde 04.04.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde hizmet verilecektir. 
Kuzey, Güney, Kandilli ve Kilyos kampüsleri hafta içi öğle yemek hizmetlerine devam edecektir. Kuzey Kampüs yemekhanede hafta içi ve hafta sonu sabah, öğle ve akşam yemeği hizmetine devam edilecek olup Kilyos ve Kandilli kampüslerinde de öğle ve akşam yemeği hizmeti verilecektir. Kilyos ve Kandilli yemekhanelerde sabah kalvaltısı almak isteyenler yemekhanede görevli arkadaşlardan akşam yemeğine geldiklerinde sabah kahvaltısı için kumanya alabileceklerdir. Hafta sonları Güney Kampüs yemekhane kapalı olacak olup hafta içi sabah ve akşam yemeği hizmeti verilmeyecektir. 
Bilgilerinize sunulur.

31 Mart 2020

Sevgili Öğrenciler;

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yoğun çalışmalarımız sürerken sizlerle bu çalışmaları paylaşmak, 6 Nisan’da başlayacak uzaktan eğitim dönemi öncesi Üniversitemiz ile ilgili son durumu size bizzat iletmek istedim.

11 Mart’ta hızlanan ve bugüne kadar yoğunlaşarak devam eden bu çalışmaları başlıca dört ana başlık altında özetleyebiliriz.

1-  Kovid-19 salgınının yayılmasına, Üniversitemize ulaşmasına engel olacak önlemleri almak;

2-  İçinde bulunduğumuz bu olağan dışı durumun zorluklarına rağmen öğrencilerimizin akademik ve bilimsel gelişimlerini sürdürecek yöntemler geliştirmek; 

3-  Üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırmaların devamını sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak;

4-  Tüm çalışanlarımıza, önce kendi güvenliklerini sağlayarak, Üniversitemizin işleyişini sürdürebilecekleri ortamları sağlamak.

Kampüslere Giriş ve Üniversite Mekanlarının Kullanımı

Bu çalışmalar kapsamında kampüslerimize giriş; görevli akademik ve idari personel ile Üniversitemiz yurtlarında kalan, akademik ve tez danışmanlarının izin ve sorumluluğunda laboratuvar çalışmaları yürüten öğrencilerimiz hariç, tüm öğrenci, mezun ve emekli personelimiz için ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Acil ihtiyaçlar nedeniyle kampüse erişim özel izine tabidir. Kampüslerimize bir süreliğine misafir kabul edilmemektedir. 

Her türlü kampüs içi etkinlik iptal edilmiş olup, kapalı spor tesisleri, yüzme havuzları ve sosyal tesisler ikinci bir duyuruya kadar kapalıdır. 

Sınırlı sayıda gönüllü için, hayvan barınağına önceden belirlenmiş zamanlarda erişim izni verilmektedir.

Öğrenci Yurtları

Kovid-19 salgınına karşı önlemlerinin açıklanması ve hemen ardından Bahar Tatilinin başlaması nedeniyle 11 Mart’tan bu yana Üniversitemiz yurtlarında barınmakta olan çok sayıda öğrencimiz geçici süreyle evlerine dönmüştür. Bu öğrencilerimiz yurtlarına tekrar dönene kadar geçen süre için bir yurt ödemesi yapmayacaklardır. Yurtlardan ayrılan bu öğrencilerimiz ikinci bir duyuruya kadar yurtlara giriş yapamayacaktır.

Halen yurtlarda kalmak zorunda olan az sayıda öğrencimiz, aksi yönde bir zorunluluk olmadıkça yurtlarda kalmaya devam edebileceklerdir. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin zorunlu olmadıkça odalarından çıkmamalarını önemle hatırlatırız. Bu öğrencilerimiz ve görevli personel dışında yurtlara giriş olmayacaktır. Bunun dışında, çok acil ve zorunlu durumlarda yurtlara giriş Rektörlüğün özel izniyle, yurt amirinden randevu almak suretiyle ve görevli gözetiminde yapılabilecektir.

Yurtlarda barınan öğrencilerimiz ve Üniversitemizin işleyişini sağlayan akademik ve idari personelimiz için üç öğün yemek kapalı kaplarda çıkmaya devam etmektedir. Yemekhanelerde her masada en çok bir kişi olacak şekilde, tercihen yemekhanede değil ayrı mekanlarda tek kişi halinde yenmesini önemle hatırlatırız.

Uzaktan Eğitim

Üniversitelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin durum ve kararların hızla değişebildiği bir ortamda Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Rektörlük, yetki alanlarındaki konularda öncelikle öğrencilerimizin ve akademik/idari kadromuzun sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alırken, bir yandan da Üniversitemizin temel faaliyetlerini sürdürebilmesi için çalışmalarını yürütmektedir.

Senatomuz, içinde bulunduğumuz Bahar 2020 döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim (örgün eğitim) yapılamayacağından hareketle, bu aşamada sadece bu olağan dışı dönem ile sınırlı kalmak kaydıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak yapılmasına karar vermiş, ayrıca yaşanan kesintinin olası sonuçlarını dikkate alarak Bahar ve Güz 2020 dönemleri ile Yaz Okulu’nu kapsayacak şekilde akademik takvim değişikliği yapmıştır. Bu değişikliklere ek olarak, lisansüstü programlar için takvimde yapılacak değişiklikler konusunda Enstitülerimizin geliştirmekte olduğu öneriler yakında ilgili üst kurullarımızda karara bağlanacak ve duyurulacaktır. Uzaktan eğitimle gerçekleştirilemeyecek laboratuvar, uygulamalı dersler, staj gibi çalışmalar, Haziran başında şartların normalleşeceği varsayımı ile, yaz aylarına ötelenmiştir.  Değişen şartlar sürekli değerlendirilerek gerekli görüldüğü durumlarda yaz döneminde izlenecek yöntem revize edilerek önceden duyurulacaktır. 

13 Mart 2020 tarihinden itibaren hem öğretim üyelerimizin hem de öğrencilerimizin mümkün olduğunca hızlı ve etkin biçimde uyum sağlayıp kullanabilecekleri bazı araçların devreye alınması kararlaştırılmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Bahar 2020 dönemi başında öğretim üyelerimizce yaklaşık 600, yıl içinde de toplam 1200’den fazla ders için aktif olarak kullanılan Moodle tabanlı Öğrenim Yönetim Sistemimize doğrudan https://moodle.boun.edu.tr/login/login.php veya https://registration.boun.edu.tr/buis/Login.aspx BUIS içinden erişilebilmektedir. Moodle farklı biçimlerde destek sağlayacak yeni yazılımlar ile zenginleştirilmiştir. İlk olarak eşzamanlı (senkron, canlı) ders anlatmaya, bunu yaparken de öğrenciler ile görsel (örn., powerpoint) bilgi paylaşımına olanak veren Zoom sistemi lisansı satın alınmıştır. İkinci olarak, yine Moodle içine entegre edilebilen ve önceki yıllarda bazı öğretim üyelerimizin aktif olarak kullandığı Panopto adlı sistemin lisansı yenilenerek kapasitemiz arttırılmıştır. Bu sistemle ders vermeyi planlayan öğretim üyelerinin derslerine kayıtlı öğrenciler diledikleri zamanda izleyebilecekleri ders videolarına yine Moodle üzerinden erişebileceklerdir. Moodle’ın öğrenciler ile ders malzemesi paylaşma, forum özelliği ile konu tartışma, ödev, sınav yapma gibi özelliklerinin yanı sıra, sunduğu bilgi güvenliği ve kapalı kullanım olanakları, açık kaynak yapısı, açık erişimli eğitim materyal zenginliği önemli tercih nedenlerimiz arasındadır. İlk zamanlarda yoğun kullanım nedeniyle teknik sıkıntılar yaşanması olası olmakla birlikte, bunların olmaması için güçlü bir teknik ekiple yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

Öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimize yönelik, bu sistemler hakkında deneyimli öğretim üyelerimiz tarafından, 23 Mart - 27 Mart 2020 tarihleri arasında üç seviyede (Moodle 101, Moodle 201 ve Moodle 301) düzenlenen dokuz eğitime toplam 2224 katılım sağlanmıştır. Ayrıca 30 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında öğretim üyeleri için soru-cevap oturumları düzenlenmektedir.

Bunlar dışında Moodle hakkındaki soruları yönetmek üzere Bilgi İşlem Merkezi’nde görev yapmakta olan teknik ekibimize moodle@boun.edu.tr adresi üzerinden ulaşıp destek alınması mümkündür. Ayrıca her akademik birimden ikişer araştırma görevlisi yürütülen uzaktan eğitim dersleriyle ilgili sorulara yanıt vermek üzere görevlendirilmiştir.

6 Nisan’dan itibaren dönemin geri kalan kısmında yapılacak uzaktan eğitim dersleri kapsamında yer alabilecek canlı bağlantılı oturumlar var olan haftalık ders programınıza sadık kalınarak düzenlenmektedir. Teknik nedenlerden dolayı ders programlarında herhangi bir yer değişikliğine gerek duyulması durumunda bu değişikliğin yeni çakışmalara neden olmadan düzenlenmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Her ders için ayrılan canlı oturum zamanı haftalık ders programı şeklinde duyurulacaktır.

Uzaktan eğitim sürecinde Moodle sistemine erişim için BOUN uzantılı e-posta adreslerinizi kullanmanız gerekmektedir. Kayıt sistemi BUIS’te BOUN uzantılı e-posta adreslerini kullanmayan öğrencilerimize hatırlatma amacıyla bu adresleri sisteme ikinci adres olarak yüklenmiştir. Sayıları on bine varan bu öğrencilerimiz, gerek duymaları durumunda, BUIS’de yer alan ilgili yönergeleri izleyerek erişim şifrelerini güncelleyebilirler. BOUN uzantılı (@boun.edu.tr) e-postanızla Zoom ( zoom.us )  hesabı edinmeniz durumunda sizler de arkadaşlarınızla 300 kişiye kadar aynı anda, 40 dakikayla sınırlı oturumlar yönetebilecek, sesli ve görüntülü iletişim kurabileceksiniz.

Bu çerçeve kararlar dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri açısından üzerinde düşünülmesi gereken – öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin de farklı öneriler geliştirerek tartıştığı – dönem içi ve sonu sınavlarının yapılma biçimleri, dönem sonu notlarının nasıl verileceği, öğrencilerin dönem izni ve derslerden çekilme haklarına ilişkin farklı konular üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Öğrencilerimizin 2020 Bahar döneminde akademik faaliyetlere şimdiye kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri emeği göz ardı etmeden, ancak içinde bulunduğumuz koşulların, belirsizliklerin öğrencilerimizin üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri ve yol açacağı sıkıntıları da en aza indirecek biçimde çözümlerin ortaya çıkması için yoğun çalışmalarımız sürmektedir. Uygun modellerin belirlenmesi ve uygulanması çalışmalarında amaçlanan, öğrencilerimize kariyerleri boyunca gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılması, dönem kaybı yaşanmaması ve öğrenci ders performansının adil ve şeffaf yöntemlerle yürütülmesidir. Senatomuz ve ilgili üst kurullar yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmekte olup, yeni kararlar alındıkça hızla duyurulacaktır. 

 

Sevgili Öğrenciler,

Bizim en öncelikli konumuz sizlerin sağlığıdır. Bu nedenle hızlı bir şekilde Bahar Tatili öne çekilmiş ve uzatılmıştır. Tekrar bir araya gelebileceğimiz günler için çok sevdiğimiz Boğaziçi Üniversitemizden bir süreliğine uzak olacağız ama ayrı kalmayacağız. Her zaman olduğu gibi, Boğaziçi bizi kalben ve zihnen bir arada tutacak, değerli hocalarınız ve arkadaşlarınızla derslerde, kulüp etkinliklerinde yüz yüze görüşeceksiniz.

O zamana kadar, ihtiyaç duymanız halinde BÜREM/BÜSÖD ve psikiyatristlerimiz de sizlerle çevrimiçi görüşmeler yapabilmek için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz sizlere duyuracağız.

Sağlığınız gibi akademik ve bilimsel gelişiminiz de sizler için olduğu kadar bizler, ülkemiz ve tüm insanlık için farklı bir önem taşımaktadır. Çok yakın zamanda, en fazla birkaç yıl içinde her biriniz birer lider araştırmacı, bilim insanı olarak rol alacak, zor veya güzel günlerde farklı kurumlarda önemli görevler üstlenerek özgün ve akılcı yaklaşımlarla çözümler üreteceksiniz. Bizim öncelikli görevimiz bu gelişimi sağlayacak güvenli, özgür, bilimsel ortamları sunmaktır. Bu amaçla Boğaziçi Üniversitesindeki tüm meslektaşlarım, idari personelimizin de özverili destekleriyle, sadece bir görev olarak değil aynı zamanda ilkelerini, ideallerini ve bilimsel hedeflerini gerçekleştirmek adına, inanarak azimle çalışmalarını sürdürüyorlar. Birçoğu sizlerle Moodle veya başka araçlar üzerinden temasa geçtiler bile. Geri kalanı da 6 Nisan’da sizlerle görüşmenin heyecanı ve hazırlığı içindeler.

İyi ve kötü zamanda her zaman yanımızda olan Mezunlarımız bu kez de bizi yalnız bırakmadılar. İnternet erişimi maddi yetersizlikler nedeniyle eksik olabilecek öğrencilerimiz için BÜVAK öncülüğünde bir İnternet Bursu çalışması başlattık. Gereksinim bursu alan öğrencilerimizden internet desteğine de ihtiyacı olanlara cevap verebilecek duruma geldik. Bu öğrencilerimizden internet desteğine ihtiyacı olanlarhttps://coronavirus.boun.edu.tr/tr/duyurular/internet-destek-bursu-hk adresinden gerekli başvuru bilgilerine ulaşabilirler. İçinde bulunduğumuz şartlar, Senatomuzun kararı ve Akademik Takvim göz önüne alındığında, önümüzdeki iki ayın uzaktan eğitim desteği ile geçeceği kesinleşmiş durumda. Bu iki ay için, desteklenmesi uygun bulunan öğrencilerimizin hesaplarına ilk ayın ödemeleri yapılmaya başlandı.

Bu küresel zorluk içinde doğrudan veya dolaylı olarak virüsten az veya çok etkileniyoruz.  En azından bu tehdidin endişesini hep birlikte farklı boyutlarda yaşıyoruz. Her şey eskisi gibiymiş gibi yaşamak mümkün olmamakla birlikte yaşadığımız ve sağlıklı olduğumuz sürece bu virüsle olduğu gibi her türlü olumsuzlukla mücadelemizi elbirliği ile yürüteceğiz. Bu mücadelenin başarılı olabilmesinin önemli gereği, birer Boğaziçi Üniversitesi mensubu olduğumuzu unutmadan bağımızı güçlü tutabilmektir. Dönemin geri kalan kısmında derslerle, bizlerle ve birbirinizle bağınızı sıkı tutmanız birlikte başarabilmemizin en önemli gereğidir. Size inanıyor ve güveniyoruz.

Sağlık ve başarı haberlerinizi almak ve en kısa zamanda görüşmek dileği ile,

 

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Mehmed Özkan

Rektör

27 Mart 2020

Moodle erişimi için @boun.edu.tr uzantılı e-posta adresiniz gerekmektedir. E-posta adresinizi bilmiyorsanız veya şifrenizi hatırlamıyorsanız buradan yardım alınız.

24 Mart 2020

Değerli Öğrencilerimiz,

KOVİD19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 6 Nisan 2020 itibariyle Üniversitemizde uzaktan eğitime başlıyoruz. Sizlere daha önce gönderdiğimiz ankette uzaktan eğitimi en iyi şekilde yürütebilmek için özellikle bulunduğunuz yerdeki internet erişiminizle ilgili bilgiler istemiştik. Bu doğrultuda Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) bursları kapsamında maddi imkansızlık nedeniyle internet erişimi olmayan veya gerekli internet bağlantısını temin etmekte zorlanan kampüs dışındaki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim süresince devam edecek bir internet destek bursu oluşturduk. Hali hazırda Burs Ofisinden gereksinim bursu almakta olan öğrencilerimiz başta olmak üzere, internet destek bursundan yararlanmak isteyenlerin bu formu doldurarak Burs Ofisine mail ile başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemizde uzakta eğitim süreci 6 Nisan 2020’den başlayarak en fazla 2 ay sürecek şekilde tüm teorik derslerin içeriklerinin tamamlanabileceği bir yaklaşımla planlanmış, bu kapsamda internet destek bursu da 2 ay olarak tasarlanmıştır. Şartların ve gereksinimlerin değişmesi durumunda yeni düzenlemelere gidilebilecektir.

İnternet destek bursu verilen öğrencilerin Burs Ofisinde kayıtlı hesaplarına bir ay için peşin ödeme derhal yapılacak, ikinci ayın ödemeleri ise birinci aya ait faturanın aslını veya kopyasını Burs Ofisine iletmelerinden sonra yine hesaplarına gönderilecektir. Bursiyer öğrenciler Üniversiteye geldiklerinde imzalı burs başvuru formlarının asıllarını, fatura ekleriyle birlikte Burs Ofisine teslim etmelidirler.

Sağlıklı günler dileğiyle,
Öğrenci Dekanlığı

23 Mart 2020

Değerli Mensuplarımız,

Üniversitemiz Kuzey Kampüste bulunan D Kapı (kütüphane arkasında bulunan kapı) içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle geçici süreyle kapalı olacaktır. 

Bilgilerinize.

Genel Sekreterlik

23 Mart 2020

05.03.2020 tarihinde http://www.ua.gov.tr/haberler/corona-virus-covid-19-salgininin-ka-103-ogrenci-ve-personel-hareketligine-yonelik-etkileriyle-ilgili-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari/ linkinde yayımlanan SSS belgesi Komisyon tarafından gönderilen yeni tedbirler ve bilgilendirmeler çerçevesinde revize edilmiştir. Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliliği (KA 103) ile ilgili olarak https://www.ua.gov.tr/haberler/corona-virus-covid-19-salgininin-ka103-ogrenci-ve-personel-hareketligine-yonelik-etkileriyle-ilgili-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari/ linkinde yer alan 23.03.2020 tarihli revize SSS belgesine göre hareket edilmesi gerekmektedir.

19 Mart 2020

19 Mart 2020

Değerli Öğrencilerimiz,

COVID-19 salgını nedeniyle 6 Nisan 2020 Pazartesi gününe kadar ara verilmiş olan eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz hakkında güncel gelişmeleri paylaşmak üzere yazıyoruz. Tüm duyurular güncel haliyle https://coronavirus.boun.edu.tr/tr/announcements adresinde yer almaktadır. 

Kütüphane 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları kapalı olacak, hafta içi ise saat 10:00-13:00 arası sadece kitap alıp verme işlemleri için açık kalacaktır. 3 Nisan 2020 itibarıyla tekrar 7/24  çalışma planına geçeceği duyurulan kütüphanenin 7/24 çalışmaya geçişi de ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Ödünç alınan kitapların geri getirilmesi ertelenmiştir, gecikme cezası uygulanmayacaktır.

Ülkemizde ve dünyada salgının belirsizlik hali düşünülerek 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yeniden başlaması planlanan 2020 Bahar döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin olabildiğince etkin biçimde ve aksamadan sürdürülmesi amacıyla zorunlu uzaktan eğitime geçiş için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1-) Uzaktan eğitim çalışmaları halen kullanmakta olduğumuz Öğrenim Yönetim Sistemi  (Learning Management System – LMS) Moodle üzerinden yürütülecektir.

2-) Moodle’a erişim için tüm öğrencilerimizin BOUN uzantılı e-posta adreslerini aktif olarak kullanmaları gerekmektedir. Henüz Moodle deneyimi olmayan öğrenciler BUIS sayfalarından BOUN uzantılı e-posta adreslerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.

3-) Zoom ve Panopto video görüntülü ders uygulamaları, Moodle sistemine modül olarak entegre edilecektir. Zoom ve Panopto uygulamalarına erişim Moodle sistemi üzerinden sağlanacaktır. Bu sistemlerin lisansları Üniversite tarafından toplu olarak alındığından öğrenci veya öğretim üyelerinin ayrıca bir ücret ödemeleri gerekmemektedir.

4-) Derslerin başlama tarihi 6 Nisan’dır.  Ancak 23 Mart haftasından başlayarak öğretim üyelerine ve araştırma görevlilerine yönelik uzaktan eğitim çalıştayları yapılacaktır. Bu kapsamda öğretim üyeleri öğrencilerinden de katılım talep edebileceklerdir. Sizlere yollanan mesajları dikkatle takip etmenizi ve deneme sürecine katkı sağlamanızı rica ederiz.

5-) Derslerin yoğunluklu olarak uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecek olması sebebiyle ders programlarında ve akademik takvimde yapılacak değişiklikler 23 Mart haftasında yapılacak Senato toplantısı sonrasında duyurulacaktır.

6-) Uzaktan eğitim kapsamında verilemeyecek olan laboratuvar, staj ve diğer uygulama derslerinin telafisi için ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

Gelişmelerden sizi haberdar etmeye devam edeceğiz. Hepinize sabrınız ve bu ortak çabaya katkılarınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

16 Mart 2020
 1. Komisyona Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ın başkanlık yapmasına karar verilmiştir.
 2. Olası gelişmeler gözününe alınarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için uzaktan eğitime hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
 3. Akademik ve idari personelin çok sayıda kişinin katılacağı yurtiçi toplantılara katılımlarını  sınırlandırmaları kuvvetle önerilmektedir.
 4. Değişim programları ile yurtdışındaki üniversitelere gitmek üzere karar alınmış olduğu halde henüz Türkiye’den ayrılmamış öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun 10.03.2020 tarihli kararı çerçevesinde yurtdışına çıkmaları mümkün olmayacak, bu öğrencilere ilişkin kararlar iptal edilecektir. Değişim programlarında eğitimin uzaktan yapılıyor olması durumunda öğrencilerin Türkiye’den ayrılmadan programa devam etmeleri mümkündür.
 5. Üniversitemiz personeline hizmet veren Okul Öncesi Eğitim Birimi’nin faaliyetleri 17.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında durdurulmuştur.
 6. Akademik ve idari personel 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında yıllık izinlerini kullanabileceklerdir. Yıllık izinleri bulunmayanların mazeret izni için birim amirliklerine başvurmaları gerekmektedir.
 7. Aptullah Kuran Kütüphanesi 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında 08:30-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kütüphane 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları kapalı olacak, hafta içi ise saat 10:00-13:00 arası sadece kitap alıp verme işlemleri için açık kalacaktır. Ödünç alınmış kitapların geri getirilmesi için süre 13.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 8. Aptullah Kuran Kütüphanesi yanında bulunan çalışma salonları 17.03.2020 tarihinden itibaren 24:00’e kadar açık olacaktır.
 9. 17.03.2020 - 06.04.2020 tarihleri arasında kütüphane hizmetlerinden sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli yararlanabilecektir.
 10. 11 Mart 2020 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereği Üniversitemiz öğrenci yurtlarında ikamet edip 06.04.2020 tarihine kadar yurtlarda kalmayacak olan öğrencilerden kalmadıkları sürenin ücreti alınmayacaktır. Bu nedenle yurttan ayrılan öğrencilerin yurt müdürlüklerine bilgi vermeleri gerekmekte olup, yurttan ayrılma bilgisi vermeyen öğrencilerden yurt ücreti tahsil edilecektir.
 11. Hizmet vermekte olan yemekhanelerde yoğunluğun azalması nedeniyle boş tutulan masalar tümüyle kullanıma açılarak, yemek yiyenlerin mesafeli yerleşimine imkan sağlanacak ve mesafeli oturma düzeni teşvik edilecektir.
 12. Etiler Kapı – Güney Kampüs ve Hisar Kampüs – Güney Kampüs arasında çalışan “shuttle” lar  17.03.2020 – 06.04.2020 tarihleri arasında çalışmayacaktır. Güney Kampüs – Kuzey Kampüs arası saatte bir sefer yapan engelli servis aracı hizmet vermeye devam edecektir.
 13. Mezunlarımızın resmi işlemler için hariç kampüslerimizi ziyaretleri 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 14. Öğrencilerimizin misafirlerini kampüse alabilme uygulaması 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 15. Resmi bir amaçla gelenler veya lojmanlarda yaşayanları ziyaret edenler hariç akademik ve idari personelimiz ya da öğrencimiz olmayanların kampüslere girişi 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Tarih: 16.03.2020

Sayı: 2020/01

12 Mart 2020

Sevgili Öğrenciler,

Coronavirüs COvid19 salgın riskine karşı Üniversitemizde alınan sağlık tedbirleri kapsamında yurtlarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır:

 1. Tatil döneminde yurtta kalmayacaksanız yurttan çıkış sırasında resepsiyon görevlilerine veya yurt amirinize bilgi veriniz ve gideceğiniz yeri belirtiniz.
 2. Tatil döneminde yurtta kalmaya devam edecekseniz resepsiyon görevlilerine adınızı not ettiriniz.
 3. Yurttan ayrılırken odanızı toplayınız ve eşyalarınızı dolabınıza koyunuz. Tatil döneminde ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılacağından buzdolabı dahil ortak alanlarda eşya, yiyecek, içecek gibi maddeler bırakmayınız.
 4. Temizlik ve hijyen kurallarına azami dikkati gösteriniz.
 5. Yurt binası içinde sağlık sorunu yaşarsanız veya yaşayan birine tanık olursanız acil olarak resepsiyon görevlilerine veya yurt amirine bilgi veriniz.
 6. Tatil süresince yurt değişikliği yapılmayacak, herkes kendi yurdunda ve odasında kalabilecektir.
 7. Lobi alanları dahil Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olsa bile yurtlara misafir kabul edilmeyecektir.

Yurt dışına seyahat etmemeniz kuvvetle tavsiye edilmektedir. Yurt dışına çıkan öğrencilerin dönüşlerinde yurtlara kabulleri, dönüş tarihinden 15 gün sonra sağlık raporu getirmek koşuluyla yapılacaktır.

13 Mart 2020

Sevgili Erasmus ve Exchange Öğrencilerimiz,

COVID-19 salgını nedeniyle, 13.03.2020 tarihinde Üniversite Yönetimi’nin aldığı kararları aşağıda paylaşıyoruz.

 1. Yurtdışında değişim öğrencisi (Erasmus veya Exchange) olarak bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen tüm öğrencilerimiz eğer şu anda ders aldıkları üniversite, online öğretime geçiyorsa bu dersleri takip ederek değişim programını tamamlayabilirler.
 2. Yurtdışında bir değişim programına kayıtlı olup, henüz gitmemiş ve şu anda Türkiye’den derslerini online takip eden öğrencilerimiz fikirlerini değiştirip Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etmek isterlerse Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin web sayfasının duyurular kısmında bulunan formu bölüm danışmanları ile doldurup ilgili Dekanlığa/Yüksekokula/Enstitüye (bir kopyasını da Uluslarası İlişkiler Ofisi’ne) 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler 6 Nisan 2020 tarihi itibarıyla derslere girebilirler.
 3. Yurtdışında bulundukları üniversite online öğretim olanağı sağlamıyorsa veya herhangi başka bir nedenden dolayı geri dönmeye karar veren öğrencilerimiz, Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin web sayfasının duyurular kısmında bulunan formu bölüm danışmanları ile doldurup ilgili Dekanlığa/Yüksekokula/Enstitüye (bir kopyasını da Uluslarası İlişkiler Ofisi’ne) 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin 6 Nisan 2020 itibarıyla derslere katılabilmeleri için 14 günlük karantina süresini Türkiye’de geçirmiş olması gerekiyor. Öğrencilerimizden seyahatlerini açıklamasını ve duruma bağlı olarak, öğrencinin üniversiteye dönebilmesi için 14 gün evde istirahatini ve dönüşünde doktor raporu almasını isteyebiliriz. 
 4. Bulundukları üniversite online öğretim olanağı sağlamıyorsa ve bu dönemde Boğaziçi Üniversite’sinde derslere kayıt olmak istemeyen öğrenciler, 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar süreye sayılmadan izin talep edebilirler.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliği Hibesi Hakkında

Türkiye’ye dönecek Erasmus değişim hibeli öğrencileri Türkiye Ulusal Ajansının web sayfasında ilan etmiş olduğu Sık Sorulan Sorular (SSS) belgesini inceleyerek hibe konusunda tarafımıza dilekçe vermeleri gerekmektedir. İlgili proje bütçesi çerçevesinde dilekçeler değerlendirilecektir.

12 Mart 2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bilindiği gibi tüm üniversitelerin 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla 3 hafta boyunca tatil edildiği duyuruldu. Bu durumda Boğaziçi Üniversitesi dersleri 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

16 Mart 2020 (Pazartesi)- 5 Nisan 2020 (Pazar) tarihleri arasında:

 • Yurtlarda kalan öğrencilerimizin evlerine gitmeleri kuvvetle tavsiye edilir. Gidemeyecek durumdaki öğrencilerimiz için yurtlar açık olacaktır.
 • Zorunlu ara tatil döneminde yurtta kalmayacak öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulu kararınca kalmadıkları süre boyunca yurt ücreti alınmayacaktır.
 • Hisar Kampüs yemekhanesi hariç diğer yemekhanelerde yemek servisi yapılacaktır.
 • Kütüphane 6 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar 8:30-17:00 saatleri arasında açık olacaktır. Kütüphane 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları kapalı olacak, hafta içi ise saat 10:00-13:00 arası sadece kitap alıp verme işlemleri için açık kalacaktır. Ödünç alınan kitapların geri getirme günü ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. En güncel bilgiler için kütüphane duyurularını takip ediniz.
 • Uçaksavar açık saha dışında bütün kapalı spor alan ve tesisleri kapalı olacaktır.
 • Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezi (Revir) açıktır.
 • Laboratuvar çalışmaları için  ilgili öğretim üyesi ile görüşülmelidir.
 • Mekikler 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında  devam edecek, 23 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında servis olmayacaktır. Sarıtepe ve Kandilli Kampüs ile engelli mekikleri hariç mekikler 30 Mayıs'a kadar çalışmayacaktır.
 • BİM’e bağlı laboratuvarlar  8:30-17:00 saatleri arasında açık bulunacaktır.
 • Kuzey ve Güney Kampüs ibadethaneleri 6:00-21:00 saatleri arasında açık bulunacaktır. Yurtlardaki ibadethanelerde değişiklik yoktur.